eNCéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež bude opět po roce přístupné veřejnosti

Tisková zpráva ze dne 12. 9. 2014

V rámci týdne nízkoprahových zařízení, organizované Českou asociací streetwork se se bude 24. 9. 2014 od 8:30 do 16:00 hod. konat den otevřených dveří  v eNCéčku- nízkoprahovém centru pro děti a mládež ve Světlé nad Sázavou. Program je rozdělen do dvou etap.

K čemu vlastně je ten Nízkoprahový klub BAN!?

Tisková zpráva ze dne 9. září 2014

(Havlíčkův Brod) Nízkoprahový klub BAN! poskytuje své služby v Havlíčkově Brodě více než 2,5 roku. Za tu  dobu prošlo klubem přes 450 mladých lidí. Volný čas tu tráví v průměru 18 dětí denně.

 

 

Reakce na článek „Stacionář Petrklíč“ vydaný v Cestě Vysočinou dne 5. 8. 2014

Stacionář Petrklíč V Ledči nad Sázavou je jedním z projektů Oblastní charity Havlíčkův Brod (OCH). Více než 10 let poskytuje služby dětem a mladým dospělým s těžkým kombinovaným postižením Ledečska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Článek Článek rodičů v Cestě Vysočinou uvádí množství informací, které se nezakládají na pravdě. Tyto nepravdy byly rodičům sděleny bývalou vedoucí stacionáře paní Mgr. Ivetou Vrbovou. Ta byla odvolána v únoru 2014 z pracovněprávních důvodů. Pokusíme se na některé body reagovat už jen proto, aby byla zachována důvěryhodnost OCH, která pečuje v našem regionu o příslušníky mnoha set rodin.

Provozní doba v eNCéčku - nízkoprahovém centru pro děti a mládež

provozní doba eNCéčka o prázdninách

Provozní doba Nízkoprahového klubu BAN! o prázdninách

Upravená provozní doba během letních prázdnin.

Provozní doba Občanské poradny HB o prázdninách

Z důvodu dovolených bude v Občanské poradně Havlíčkův Brod dočasně omezena provozní doba.

Charitativní koncert sboru Limbora

11.5.2014 uspořádala Náboženská obec Církve československé husitské v Havlíčkově Brodě ve spolupráci se smíšeným pěveckým sborem Limbora charitativní koncert ke Dni matek.

12. výročí stacionáře Petrklíč

Charita slavila 12. výročí stacionáře Petrklíč.

Jak to bylo a je v Petrklíči?

(Ledeč nad Sázavou/Havlíčkův Brod) Petrklíč – denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou prochází v posledních měsících mnoha změnami, které odstartovalo únorové odvolání jeho vedoucí Mgr. Ivety Vrbové. Nyní se do té doby zaplněný denní stacionář Petrklíč potýká především s nedostatkem klientů, pro které je v Ledči dokončována nová budova za 20 milionů korun.

Slunečné odpoledne s Pohádkovou cestou

V sobotu 7. června 2014 se uskutečnil již 9. ročník Pohádkové cesty pro děti k oslavě jejich svátku, kterou pořádá Mateřské centrum Zvoneček patřící pod Oblastní charitu Havlíčkův Brod.

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Povodně na Jesenicku, Charita je ve střehu

Od velkých povodní v roce 2013 brzy uplyne právě rok, ale na některých místech už přišly znovu. Rozvodněné toky způsobily škody na Jesenicku, kam míří také okamžitá pomoc Charity ČR. Včetně zásilky vysoušečů.

Charitní domov pro matky s dětmi oslavil 20. narozeniny

Tisková zpráva ze dne 29. května 2014

(Havlíčkův Brod) Charitní domov pro matky s dětmi (CHDMD) působící při Oblastní charitě Havlíčkův Brod oslavil včera, ve středu 28. května 2014, své 20. výročí. Oslavy se nesly v duchu vzpomínání na nelehké začátky počátkem 90. let a přání do let příštích.

Den matek v Domě s pečovatelskou službou v Golčově Jeníkově

Dne 7. 5. 2014 nás v domě s pečovatelskou službou navštívily děti z místní mateřské školy, aby popřály všem ženám - maminkám k jejich svátku.

Charitní domov pro matky s dětmi slaví 20. výročí

Tisková zpráva ze dne 20. května 2014

(Havlíčkův Brod) Charitní domov pro matky s dětmi (CHDMD), který působí při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, letos oslaví své 20. narozeniny. Při této příležitosti se dne 28. 5. 2014 uskuteční Den otevřených dveří pro veřejnost. Jste srdečně zváni!

Charitativní bazar podpoří vážně nemocnou holčičku

V pondělí 12. května 2014 se v Mateřském centru Zvoneček v Havlíčkově Brodě uskutečnila velká módní přehlídka, kterou byl zahájen 3. jarní charitativní bazar spolku METODĚJ (zkratka pro Mezi Tolika Dětmi Jediný) – letos zaměřený na podporu nemocné Adélky, která se narodila s vzácným a nevyléčitelným onemocněním, které se jmenuje glutarová acidurie.

Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.