Potravinová pomoc Charity dorazila k uprchlíkům na hranici Řecka a Makedonie

Idomeni na severu Řecka, urpchlíci a migranti dostávají na řecko-makedonské hranici potravinovou pomoc (Matthieu Alexandre/CI)

„Je to zkušenost, na kterou nikdo z nás nezapomene,“ tvrdí Eveline Manola, sociální pracovnice z Charity Řecko, která se v sobotu spolu s dobrovolníky podílela na rozdávání potravin na řecko-makedonské hranici. „Přijeli jsme v 7 ráno do Idomeni, na hraniční bod. Lidé ještě spali, někteří ve stanech, jiní ve spacácích a ještě jiní jen pod širým nebem. To místo vypadalo strašně, plné odpadků."

Předání sociálního automobilu Centru osobní asistence

(Havlíčkův Brod) V pátek 11. září 2015 ve 14 hodin se uskuteční slavnostní předání osobního automobilu Dacia Dokker  Centru osobní asistence patřícímu pod Oblastní charitu Havlíčkův Brod. Osobní automobil Centru osobní asistence předá firma Kompakt spol. s r. o. v rámci projektu „Sociální automobil“. Stane se tak v prostorách Nízkoprahového klubu BAN! v Havlíčkově Brodě na Rubešově náměstí 171 (vchod vzadu od parku).

Raná péče v sedle

Středisko rané péče Havlíčkův Brod již 13 let pečuje o děti ohrožené ve zdravém vývoji nebo zdravotně postižené od narození do max. 7 let věku. Působí pod křídly Oblastní charity Havlíčkův Brod. Jednou z mnoha aktivit střediska je i hipoterapie, kterou využívají jeho klienti od dubna letošního roku. 

Dlouholetí dobrovolníci Astry – denního centra pro seniory v Humpolci se dočkali ocenění

Dne 25. června 2015 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku projektu Dobrá duše. Tento projekt oceňuje seniory, kteří se rozhodli z vlastní vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu pomáhat jiným lidem.

Domácí péče nejen ve filmu

Stejnojmenný film nás přiměl k tomu, abychom vás alespoň krátce seznámili s domácí péčí na Havlíčkobrodsku. „Domácí péče byla úplně první službou Oblastní charity Havlíčkův Brod (OCH HB) a pacientům na Havlíčkobrodsku a Světelsku je poskytována již od roku 1991. Za tu dobu jsme ošetřili několik tisíc pacientů,“ vzpomíná vrchní sestra Stanislava Holendová.

Příměstský tábor s městskou policií

V posledním červencovém týdnu se uskutečnil druhý příměstský tábor, který o těchto letních prázdninách pořádalo Mateřské centrum Zvoneček patřící pod Oblastní charitu Havlíčkův Brod. O 18 dětí mladšího školního věku se staraly tři koordinátorky. Pro děti byl opět připraven pestrý program.

Novinky z Petrklíče

Největší  novinkou  je zcela určitě nová cílová skupina denního stacionáře Petrklíč a tou jsou senioři. Stále častěji se na nás obracejí rodiny, které pečují o své rodiče a blízké v seniorském věku. Nechtějí je dát do domova důchodců, ale zároveň vnímají potřebu, aby jejich blízcí nebyli sami doma, když oni potřebují být v zaměstnání. Proto vznikla myšlenka vytvořit ve stacionáři Petrklíč samostatný program pro naše starší spoluobčany. Nabídneme jim stejné služby jako našim dosavadním uživatelům.

eNCéčko – od zimních svátků do letních prázdnin

eNCéčko je nízkoprahové centrum pro děti a mládež, jež je zřízeno Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Zařízení se nachází ve Světlé nad Sázavou v ulici Sázavská 598 a je otevřeno všechny pracovní dny od 14:00 – 19:00 hod. Výjimkou je změna otvírací doby v letních prázdninových měsících, kdy je eNCéčko v úterý a ve čtvrtek otevřeno od 12:00 do 15:30 hod. Další dny je zařízení otevřeno od 13:00 do 18:00.

Denní tábor Vzhůru za zvířátky!

Tento příměstský tábor se uskutečnil ve dnech 1. – 3. července 2015. Pořádalo ho Mateřské centrum Zvoneček patřící pod Oblastní charitu Havlíčkův Brod.

eNCéčko o prázdninách

prázdninová pracovní doba bude následující

Provozní doba Občanské poradny o prázdninách

Upravená provozní doba Občanské poradny Havlíčkův Brod o letních prázdninách.

Do BAN!u i o prázdninách

Nízkoprahový klub BAN! mohou využívat děti a mladiství ve věku 8 - 20 let z Havlíčkobrodska i během letních prázdnin.

Spolupracovat je normální

Končí školní rok 2014/2015 a členové Pracovní skupiny rizikového chování v regionu Havlíčkův Brod se sešli na jednání v Občanské poradně v Havlíčkově Brodě, která  je jedním ze středisek Oblastní charity Havlíčkův Brod.  Tématem setkání byly informace o činnosti poradny, statistické údaje a vymezení pomoci pro potřebné občany.

O legislativě a hrdinech sociálních služeb

Zleva: Autor nejlepšího literaárího příspěvku Josef Hes (MCH České Budějovice) s cenou, Jakub Líčka (Charita ČR) a Melanie Zajacová (MPSV)

Seminář Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřený na aktuální dění v sociální oblasti byl zakončen předáváním cen literární a fotografické soutěže oslavující „hrdiny naší doby“ - sociální pracovníky. Dolní aulu ve Školicím středisku Marianeum v pražské Máchově ulici zaplnili 8. června pracovníci z místních Charit z celé ČR.

Jubilejní Pohádková cesta

Již desátá Pohádková cesta se uskutečnila v sobotu 30. května 2015 od 14 hodin  v Havlíčkově Brodě pod vedením Mateřského centra Zvoneček, které patří pod Oblastní charitu Havlíčkův Brod. Počtvrté se akce uskutečnila v parku Budoucnost. Vzhledem k nepřízni počasí museli tentokrát pořadatelé využít prostor AZ centra, kde MC Zvoneček sídlí. 

Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.