Nevšední zážitek pro děti z Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě

Dne 22. září 2010 se uskutečnila akce „Evropský den bez aut". Děti z našeho domova se na akci těšily od chvíle, kdy jsme jim oznámili, že se tam půjdeme podívat.

Diecézní charita Litoměřice rozděluje finanční pomoc

místo: Litoměřice, 24.9.2010

Diecézní charita Litoměřice rozděluje finanční prostředky ze sbírkového konta Charity ČR, určené na obnovu domácnosti pro postižené povodněmi.


Třetí Charitní pouť v Pohledu se vydařila

Tisková zpráva ze dne 20. září 2010

 

(Pohled/Havlíčkův Brod) V sobotu 18. září 2010 odpoledne se konala u sv. Anny v Pohledu již třetí Charitní pouť. Akce byla zahájena mší svatou, kterou celebroval Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové. Ten po jejím skončení požehnal poutníkům známou svatoanenskou vodou. Poté se mohli návštěvníci zúčastnit buď přednášky o tomto poutním místě, nebo využít soutěží pro děti, či jen tak posedět a relaxovat.

Pomoc obětem povodní v severních Čechách probíhá již jeden měsíc

Tisková zpráva Charity ČR z úterý 7. září 2010

 

Začátkem srpna se v severních Čechách vzedmuly hladiny potoků a řek. Do pomoci obětem povodní se zapojila také jednotlivé složky Charity ČR.

Dobrovolníci z Oblastní charity Havlíčkův Brod pomohli šesti vyplaveným domácnostem na Českolipsku

Tisková zpráva ze dne 17. srpna 2010

 

(Havlíčkův Brod) Osm dobrovolníků z řad zaměstnanců a skutečných dobrovolníků Oblastní charity Havlíčkův Brod bylo od pátku 13. srpna do neděle 15. srpna 2010 v povodněmi postižených obcích. Pomáhali v šesti vyplavených domácnostech patřícím seniorům. Prvotní úklid po povodních je vykonán. Nyní se domácnosti vysoušejí a poté se ukáže, co bude následovat. Nejdůležitější je v tuto chvíli pomoc finanční.

Zaměstnanci Oblastní charity Havlíčkův Brod aktivně pomáhají při povodních

Tisková zpráva ze dne 12. srpna 2010

 

(Havlíčkův Brod) Oblastní charita Havlíčkův Brod se rozhodla aktivně zapojit do pomoci lidem postiženým povodněmi. Ředitelka havlíčkobrodské charity Bc. Anna Blažková kontaktovala litoměřickou diecézi s nabídkou přímé pomoci. V pátek 13. 8. 2010 odjíždí šest zaměstnanců Oblastní charity Havlíčkův Brod včetně její ředitelky a tři mladí dobrovolníci do obce Cvikov na Českolipsku. Pomáhat budou zejména s úklidem po povodních.

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc obětem povodní

Tisková zpráva Charity ČR z neděle 8. srpna 2010

 

Do pomoci obětem povodní v severních a východních Čechách se zapojila také Charita ČR. Konkrétní pomoc již začaly poskytovat příslušné místní Charity, například Oblastní charita Česká Kamenice a Oblastní charita Liberec. Charita ČR současně vyhlašuje finanční sbírku pro oběti srpnových povodní.

Veřejná sbírka pomůže výstavbě nového stacionáře

Tisková zpráva ze dne 11. června 2010

 

(Ledeč nad Sázavou) Veřejná sbírka na výstavbu nového stacionáře se koná od 1. března 2010. Je možné ji podpořit příspěvkem do označených pokladniček či prostřednictvím složenek. Denní stacionář Petrklíč a Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou se dlouhodobě potýkají s nedostačující kapacitou. Tento problém má vyřešit výstavba nového vlastního objektu.

Banner povodně 2010


Oblastní charita Havlíčkův Brod nebude samostatně organizovat ani finanční, ani materiální sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi. Informuje veřejnost především o možnostech finanční pomoci.

Charita pomáhá při povodních

Tisková zpráva Charity ČR z pondělí 17. května 2010

 

Humanitární pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc dnes (17. 5.) přivážejí zásilku čisticích a desinfekčních prostředků a dek pro postižené povodněmi do Valašského Meziříčí. Pomoc chystají také Charity na severní Moravě a ve Slezsku, kde vyhlásili sbírkové konto.

Téma posledních dní života a umírání není tabu

Tisková zpráva ze dne 16. dubna 2010

 

(Havlíčkův Brod) Domácí hospicová péče byla tématem, o kterém se hovořilo v podvečer ve středu 14. dubna 2010 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Šedesát posluchačů se dozvědělo z úst odborníků různé pohledy a přístupy k této potřebné službě, jež je zatím pro mnoho lidí novinkou obestřenou spoustou otazníků. Paliativní péče, úcta k lidem, vstřícný postoj lékařů a potřebnost této služby byla slova, která v souvislosti s domácí hospicovou péči padala nejčastěji.

9. narozeniny Mateřského centra Zvoneček

Mateřské centrum Zvoneček v Havlíčkově Brodě oslavilo v úterý 13. dubna 2010 své již deváté narozeniny. Narozeninové oslavy se zúčastnila více než padesátka dětí a maminek. Pro děti byl připraven maškarní karneval, hry a samozřejmě nesměl chybět dort ve tvaru zvonečku z cukrárny U Hrušků.

Seznamte se s Domácí hospicovou péčí

Tisková zpráva ze dne 6. dubna 2010

 

(Havlíčkův Brod) Setkání na téma Domácí hospicová péče pořádá Oblastní charita Havlíčkův Brod ve středu 14. dubna 2010 od 18 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Cílem tohoto večerního setkání je přiblížit veřejnosti činnost Domácí hospicové péče a „zbořit" některé mýty o posledních dnech lidského života a umírání. Tato akce se koná pod záštitou Nemocnice Havlíčkův Brod.

Havlíčkobrodské náměstí zaplavily maškary

Tisková zpráva ze dne 14. února 2010

 

(Havlíčkův Brod) V neděli 14. února 2010 odpoledne patřilo Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě masopustnímu jarmarku a reji maškar. Tuto akci již tradičně pořádalo Mateřské centrum Zvoneček, jeden z projektů Oblastní charity Havlíčkův Brod, ve spolupráci s folklorním souborem Kalamajka, Havlíčkobrodskou dechovkou a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Masopustní jarmark s průvodem maškar se konal již posedmé.

Letošní Tříkrálová sbírka přinesla rekordní výsledek

Tisková zpráva Charity ČR ze čtvrtka 4. února 2010
 

Charitní tříkráloví koledníci vysbírali do celkem patnácti a půl tisíce kolednických pokladniček částku 67 526 663 milionu korun. Letošní rok tak přinesl rekordní výsledek v dosavadní (v celostátním měřítku již desetileté) historii sbírky.

Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.