Auto pro Petrklíč díky Nadaci České pojišťovny

Motorové vozidlo Citroën Jumper 2,2 HDI používal Petrklíč – denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou již 4 roky. Automobil každý všední den sváží klienty do a ze stacionáře Petrklíč a najezdí v průměru 160 km denně.

Kupte knihu, podpořte nás.

Kupte knihu, podpořte nás.

Kupte knihu od Lucie Seifrtové a 30% z její ceny získá naše Oblastní charita Hradec Králové. Pohádka o Horymírovi, Pohádka o Karlovi a další krásné knihy které pobaví i poučí.

 

 

Sběr víček pro Vanesku

Sběr víček pro Vanesku

Jak jste si všichni jistě všimli, sběr plastových víček byl pro Vanesku ukončen minulý týden v pátek 28.6.2013. Díky sběrným místům, pod Oblastní charitou Jičín, se nasbíralo úctyhodných 737 kg. Víčka budou dále recyklována a použita při další výrobě. Z takto recyklovaných plastů mohou vznikat například různé kartáče atp.

Pohádkové čtení pro děti a dobrovolníky z Programu Pět P

Pohádkové čtení pro děti a dobrovolníky z Programu Pět P

 Ve spolupráci s jičínskou knihovnou V. Čtvrtka  se ve středu  26. 6. 2013 od 14:30 uskutečnilo pohádkové čtení.

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Od začátku povodní uplynul velmi rušný měsíc. Charita ČR rozdala pomoc v řádu milionů korun, s lidmi však zůstává dál. Nabízí psychologickou a materiální pomoc a provádí sociální šetření. Finanční sbírka již přesáhla částku 11 milionů Kč.

Centrum pro cizince v novém

Centrum pro cizince v novém

Diecézní charita Hradec Králové ve čtvrtek 27. 6. 2013 slavnostně otevřela Integrační centrum pro cizince v nových a větších prostorách budovy YMCA v Šafaříkově ul. 666/9. Jde již o dvanácté integrační centrum pro cizince v ČR, které bylo zřízeno letos v lednu za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Slavnostního zahájení se zúčastnila řada hostů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradec Králové, Ministerstva vnitra ČR, Cizinecké policie a dalších institucí.

Poutní benefiční koncert ve Dvoře Králové byl úspěšný

 

Dne 22. 6. 2013 proběhl v kostele sv. Jana Křtitele poutní benefiční koncert

Charita ČR převzala od ministra zahraničí cenu Gratias Agit

Charita ČR převzala od ministra zahraničí cenu Gratias Agit

Dvacetiletou práci Charity Česká republika v oblasti pomoci potřebným ocenilo ministerstvo zahraničních věcí. Diplom, odznak a zajímavou skleněnou plastiku převzali společně prezident a ředitel Charity ČR.

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

"Je mně upřímně líto těch, kterým se to stalo, ale zároveň si také uvědomujeme, že všechno zlé je pro něco pozitivní a až přejdou tyto povodně a my začneme uklízet, určitě se tyto bolesti promění v něco nového," vysílá povzbuzující vzkaz všem postiženým Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika a pomocný biskup českobudějovický,

Pomoc Charity ČR se nezastavila ani o víkendu

Pomoc Charity ČR se nezastavila ani o víkendu

Ani během víkendu neustaly jednotlivé složky Charity ČR v úsilí o pomoc oblastem postiženým povodněmi. Pomoc probíhala zejména na severu a jihu Čech, za podpory Charit z Moravy a Slezska.

Charita ČR vysílá do zasažených oblastí psychosociální týmy

Charita ČR vysílá do zasažených oblastí psychosociální týmy

Na základě zjištění v terénu vyšle Charita Česká republika do oblastí zasažených povodněmi odborníky na psychologickou pomoc. Z Moravy také přijede další auto s vysoušeči.

Dům s pečovatelskou službou v Humpolci má svou kapličku

Tisková zpráva ze dne 7. června 2013

(Humpolec) V pátek 7. června 2013 ve 14 hodin byla slavnostně Mons. Josefem Suchárem vysvěcena kaplička v Domě s pečovatelskou službou v Humpolci. Její patronkou je Panna Marie pomocnice. Realizace kapličky byla financována z letošní Tříkrálové sbírky.

Petrklíč získal sociální automobil

Tisková zpráva ze dne 7. června 2013

(Ledeč nad Sázavou) Sociální automobil Renault Master od Kompakt spol. s r. o. bude sloužit uživatelům denního stacionáře Petrklíč a Sociálně terapeutické dílny. Ti získali devítimístný automobil na 6 let za pouhou 1 korunu ročně. Díky patří 140 sponzorům, kteří na jeho zakoupení přispěli.

 

Charita ČR organizuje pomoc z Čech i Moravy

Jednotlivé složky Charity ČR nadále organizují pomoc po povodních. Povodňové týmy prověřují potřeby přímo v terénu, připravují úklidový materiál a shromažďují nabídky pomoci od občanů. Současně nabízejí konkrétní pomoc v zasažených obcích. Stav sbírkového konta: 1,45 mil. Kč.

Druhý ročník Karuzošou měl mezi seniory úspěch

Tisková zpráva ze dne 3. června 2013

(Humpolec) V pondělí 3. června 2013 proběhl v Humpolci druhý ročník soutěže Karuzošou pro starší a pokročilé. Tentokrát na soutěžící čekaly dvě soutěžní kategorie – zpěv a poprvé i tanec. Pro seniory to bylo příjemné zpestření a milé setkání s ostatními účastníky.

Podpořte nás

poděkování za TKS

 

 

Náš výtěžek
2 360 880 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2018 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.