Ať je tu ještě minimálně patnáct krát patnáct let, přáli gratulanti Petrklíči

Symbolické sázení stromu na zahradě Petrklíče. Strom přidržuje ředitelka OCH HB Anna Blažková, sází ledečský starosta Zdeněk Tůma, v pozadí stojí Jiří Bína a Pavel Franěk, před nimiž je vedoucí Petrklíče Terezie Veletová. (Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)(Ledeč nad Sázavou) – Prosluněný pátek 9. června patřil v Ledči nad Sázavou Centru sociálních služeb Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, které slavilo již patnáct let svého působení. Hned dopoledne se na zahradě stacionáře sešel hojný počet gratulantů, mezi nimiž byl i náměstek hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavel Franěk, který laskavě převzal nad oslavami záštitu, starosta Ledče nad Sázavou Ing. Zdeněk Tůma a v neposlední řadě i vedoucí krajského oddělení sociálních služeb Mgr. Jiří Bína.

Zmínění hosté spolu s ředitelkou Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Annou Blažkovou a (Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)vedoucí Petrklíče Bc. Terezií Veletovou na úvod symbolicky zasadili strom, který půlkulaté narozeniny bude u stacionáře připomínat. „Ať tu Petrklíč je ještě minimálně patnáct krát patnáct let,“ pronesla při přípitku s úsměvem na rtech ředitelka Anna Blažková. Petrklíči ve svém proslovu popřál i Pavel Franěk a Zdeněk Tůma.

 

Foto: OCH HB/Aneta SlavíkováPo slavnostním zahájení následoval bohatý program na terase stacionáře, který se vstřícností zajistili vynikající hudebníci z ledečské základní umělecké školy a šikovní tanečníci z ledečského střediska volného času. Fantastickou třešničku na dortu nadělili stacionáři samotní uživatelé, kteří si pod vedením pracovníků připravili vystoupení s názvem Roční období. Návštěvníci ani nedutali a s obdivem pozorovali, jak báječně jsou vystupující sehraní.

 

Součástí narozeninového dne byla také komentovaná prohlídka zázemí včetně prodejní výstavy výrobků. „Moc děkujeme všem, jež nás během našeho patnáctiletého působení jakkoliv podporovali. Díky patří našim zaměstnancům, uživatelům za jejich vystoupení, hudebníkům i tanečníkům, hostům a prostě všem, kteří se na organizaci a průběhu dnešního dne podíleli,“ uzavřela Terezie Veletová.

 

(Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)(Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)Foto: OCH HB/Aneta Slavíková

Foto: OCH HB/Aneta SlavíkováFoto: OCH HB/Aneta SlavíkováFoto: OCH HB/Aneta Slavíková

Foto: OCH HB/Aneta SlavíkováFoto: OCH HB/Aneta SlavíkováFoto: OCH HB/Aneta Slavíková

 

Ledeč n. SázavouHumpolecHavlíčkův Brod

Projekt Centra sociálních služeb Petrklíč finančně podporují i města Ledeč nad Sázavou, Humpolec a Havlíčkův Brod.

Pro více informací se můžete obracet na:

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod

Podpořte nás

poděkování za TKS

 

 

Náš výtěžek
2 360 880 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2018 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.