Díky novému autu mohou pečovatelky pomáhat lidem i v hůře dostupných vesnicích

Vedoucí Charitní pečovatelské služby Jana Řádová, DiS. s novým autem, jehož nákup podpořil Kraj Vysočina. (Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)(Humpolecko) – Od dubna letošního roku přibyl k Charitní pečovatelské službě působící na Humpolecku důležitý člen rodiny. Žofka, jak mu někteří přezdívají, jezdí hlavně do vzdálenější obcí na daném území. Řeč je o novém automobilu, který pečovatelky potřebovaly jako sůl. Oblastní charita Havlíčkův Brod jej mohla zakoupit díky podpoře dotace Kraje Vysočina z programu Investujme v sociálních službách 2016.

Jak vysvětlila vedoucí Charitní pečovatelské služby Jana Řádová, DiS., pro terénní sociální službu je dostatek aut v dobrém technickém stavu alfou a omegou její činnosti. „Službu poskytujeme v současné době zhruba 120 klientům, které naše pečovatelky navštěvují přímo v jejich domácnostech. Mnohým z nich pravidelně vozí i obědy,“ uvedla Jana Řádová.

Zároveň podotkla, že nové auto, jímž je bílý Renault Clio, pomáhá zajistit službu ve vzdálenějších vesnicích v okolí Humpolce. „Pro tuto chvíli se tak v naší službě podařil vyřešit problém s nedostatkem pojízdných automobilů. Nyní můžeme jezdit za dalšími lidmi, kteří naši pomoc potřebují, a to i do obcí s horší dopravní obslužností,“ uzavřela vedoucí Charitní pečovatelské služby při Oblastní charitě Havlíčkův Brod.

Charitní pečovatelská služba je jedna z nejvyhledávanějších služeb sociální péče. Je poskytována starším lidem a lidem s hendikepem, kteří z důvodu vysokého věku nebo zdravotního postižení nejsou schopni se sami postarat o domácnost. Služba zahrnuje pomoc při zvládání osobní hygieny, s péčí o vlastní osobu, dále pomoc se zajištěním stravy a s chodem domácnosti a také se zprostředkováním společenských kontaktů. Při Oblastní charitě Havlíčkův Brod fungují také domy s pečovatelskou službou, a to v Humpolci, Lipnici nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Želivě, ve Lhoticích a v Jiřicích.

Kraj Vysočina

Nákup vozidla Renault Clio pro Charitní pečovatelskou službu podpořila dotace Kraje Vysočina z programu Investujme v sociálních službách 2016.

Humpolec

Charitní pečovatelskou službu finančně podporuje také město Humpolec.

 

Pro více informací se můžete obracet na:

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz                                    

Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod