Zlatý a stříbrný charitní kříž od královéhradecké diecézní Charity putoval i do Brodu a Humpolce

Výprava z Oblastní charity Havlíčkův Brod v čele s oceněnými dámami - zleva Dagmar Arnotová a Anna Doleželová. (Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)(Havlíčkův Brod, Humpolec) – Zlatý charitní kříž pro vedoucí havlíčkobrodského Mateřského centra Zvoneček Annu Doleželovou a Stříbrný charitní kříž pro pracovnici humpolecké Astry – denního centra pro seniory Dagmar Arnotovou. Taková radost se pro Oblastní charitu Havlíčkův Brod udála na oslavách 25. narozenin Diecézní katolické charity Hradec Králové, které se uskutečnily v pátek 2. června v Neratově v Orlických horách. Obě dlouholeté charitní pracovnice byly oceněny za svou činnost, kterou s láskou a často nad rámec svých pracovních povinností vykonávaly a stále vykonávají pro klienty Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Zlatem oceněná Anna Doleželová patří ke služebně nejstarším zaměstnancům Oblastní charity Havlíčkův Brod (OCH HB). Začínala jako účetní na půl úvazku a asistentka v Charitním domově pro matky s dětmi na druhý půl úvazek. Už tehdy bylo patrné, že práce s maminkami a dětmi je jí bližší, ovšem v Domově často narážela spíše na pasivitu maminek. „I z toho důvodu sama projevila velký zájem o práci v Klubu maminek a dětí, který jsme tehdy otevřeli jako novinku, ovšem na dobrovolné bázi. Anna tak začala působit jako koordinátorka tohoto klubu, pracovala s aktivními maminkami na rodičovské dovolené z řad veřejnosti a do klubu přivedla i maminky z Domova, kde ještě po nějaký čas stále pracovala. Postupně se ukazovalo, že práce v rozvíjejícím se mateřském centru vyžaduje vyšší nároky, a tak Anna zůstala už „jen“ ve Zvonečku. Díky jejímu umění nadchnout maminky k dobrovolné pomoci a realizaci nápadů se z mateřského centra stala služba, která má v Havlíčkově Brodě, troufám si říct, nenahraditelné místo,“ zavzpomínala ředitelka OCH HB Bc. Anna Blažková.

V případě Anny Doleželové a Zvonečku je třeba také vyzdvihnout organizace akcí, které se staly již tradiční součástí celoměstského kulturního života. K nim patří například Masopustní jarmark, Svatomartinský průvod, Pohádková cesta či Den pro zdraví našich nejmenších. „Byla jsem překvapená, když jsem se o nominaci na toto krásné ocenění dozvěděla. Uvědomila jsem si, že je pro mě příjemné vědět, že mou práci někdo vidí a váží si toho, co dělám. Pro mateřské centrum pracuji od jeho založení a vždy to pro mě byla práce mých snů, která mě stále baví a těší. Díky opoře Oblastní charity Havlíčkův Brod a mých kolegyň se nám podařilo překonat i těžké chvíle a Zvoneček se tak může rozvíjet dál. Věřím, že díky našemu působení a principům spolupráce i pomoci se nám daří dokazovat, že Charita není uzavřená společnost pro věřící, ale že je naopak otevřená všem, kteří mají zájem o aktivní život v našem městě a okolí. To mi dělá radost,“ uvedla k ocenění držitelka Zlatého charitního kříže Anna Doleželová. Zároveň dodala i velké díky vlastní rodině, bez jejíž podpory by se neobešla. „Manžel a moje dnes již dospělé děti mě vždy podporovali. Chci jim poděkovat především za fyzickou i psychickou pomoc v době, kdy jsem ve Zvonečku neměla stálé kolegyně, ale „pouze“ dobrovolníky,“ uzavřela vedoucí Zvonečku.

Dojetí za ocenění se neubránila ani stříbrná Dagmar Arnotová z humpolecké Astry – denního centra pro seniory. „Až dosud jsem si vlastně neuvědomovala, co vše mám už za sebou. Nominace a krásného ocenění si velice vážím, hodně to pro mě znamená. Chtěla bych poděkovat Charitě za příležitost poznat spoustu skvělých lidí. Díky patří i manželovi, mým dětem a rodičům za jejich trpělivost a pomoc během uplynulých let,“ uvedla držitelka Stříbrného charitního kříže.

Dagmar Arnotová je známa především jako aktivní organizátorka Tříkrálové sbírky v Humpolci, kde ji zajišťuje už od samého počátku včetně tradiční doprovodné akce, jíž je živý betlém na tamním náměstí. „Daleko méně z nás ale tuší, že její činnost v rámci Charity by vydala na pěkných pár řádků. O svých aktivitách příliš nemluví, považuje je za samozřejmost, ale my vnímáme, že výrazně přesahují rámec jejích pracovních povinností, nehledě na fakt, že stála u zrodu naší organizace,“ zmínila zástupkyně ředitelky OCH HB Bc. Jana Dománková. Dagmar se v roce 1994 podílela na založení tehdejší Farní charity Humpolec, pracovala jako její dobrovolná ředitelka a poté se podílela na formování Oblastní charity Havlíčkův Brod. Sama se dobrovolně věnovala návštěvám starých a opuštěných lidí, organizovala Mše svaté v humpoleckém domově pro seniory, které trvají dodnes, v roce 1995 zařídila šestitýdenní ozdravný pobyt pro děti z Černobylu v humpoleckých rodinách a koncem 90. let v humpolecké farnosti iniciovala projekt Adopce na dálku, díky kterému se dostalo pomoci již třetímu dítěti. V roce 2004 nastoupila do OCH HB jako zaměstnanec, a to do humpolecké Astry – denního centra pro seniory. „Jako pracovnice v sociálních službách je ke klientům velmi vstřícná a laskavá. Jak nám často říká její vedoucí Bohuslava Medová, Dášu mají všichni rádi, jak senioři, tak i její kolegové,“ doplnila Jana Dománková.

Ocenění za obětavou práci pro nemocné a potřebné převzalo na oslavách 25. narozenin Diecézní katolické charity Hradec Králové z rukou ředitele RNDr. Jiřího Stejskala a významných hostů celkem 19 pracovníků a dobrovolníků z Charit v rámci diecéze. Součástí programu byla také mše svatá, kterou celebrovali plzeňský emeritní biskup Mons. František Radkovský a prezident královéhradecké diecézní Charity Mons. Josef Suchár spolu s hostujícími kněžími. Za službu lidem v nouzi Charitě poděkoval královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, ale také kardinál Dominik Duka, který se sice nemohl zúčastnit osobně, ale zaslal písemný pozdrav, v němž zavzpomínal i na historii Oblastní charity Havlíčkův Brod. Přátelské setkání uzavřel koncert písničkáře Pavla Helana v obnoveném poutním kostele.

Více podrobností najdete přímo na webových stránkých Diecézní katolické charity Hradec Králové:  http://hk.caritas.cz/.

 

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod