Plakát A3 bez ořez. značek

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod

Co je to osobní asistence?

Osobní asistence je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Umožní vám plnohodnotně žít – žít podle vašich představ a přání ve vašem domově. Osobní asistence může kompenzovat každé postižení, překážkou není věk ani osamocenost.

Veřejný závazek Centra OA

Kontaktní údaje, provozní doba Centra OA

Co nabízíme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání, úpravě zevnějšku,...
  • pomoc při přesunech - polohování, ukládání, vstávání, podpora při chůzi, pomoc v dopravních prostředcích, jízda autem, ...
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy, podání stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti - doprovod a nákupy, pomoc při vaření, praní, při zajištění úklidu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při cestě do zaměstnání, na společenské akce, na úřady, k lékaři,...
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty

Jak službu poskytujeme?

Jde o službu návštěvní a terénní, která se poskytuje v přirozeném prostředí uživatele, dle jeho potřeb a na základě dohody s ním. Tato služba je placena dle aktuálního ceníku.

 

Zde si můžete stáhnout Žádost o službu osobní asistence.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 50