Nízkoprahový klub BAN! 

Co je nízkoprahové zařízení?

Nízkoprahový klub BAN! v Havl. Brodě poskytuje sociální službu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence, která se zaměřuje na snižování rizik vyplývajících z životní situace nebo životního stylu dětí a dospívajících. 

Co nabízíme:

Služba provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež mezi 8 a 20 lety.

V nízkoprahovém klubu mohou děti a dospívající trávit volný čas podle svého - mohou tu jen tak posedět, popovídat si s ostatními, zahrát si společenské hry, stolní fotbálek, pustit si hudbu, podívat se na internet atd.

Zároveň jsou dospívající v kontaktu s pracovníky klubu, kteří je dokáží vyslechnout, podpořit a poradit jim v situacích, které by pro ně mohly být obtížné nebo rizikové. Mohou se na pracovníky obrátit s jakýmkoliv problémem či otázkou, pracovníci jim vždy pomohou hledat odpověď.

Jak službu poskytujeme?

Služba je poskytována na principu nízkoprahovosti, to znamená, že se snaží být co nejpřístupnější. Je poskytována zdarma, je možné ji využívat anonymně, v  odpoledních hodinách, není třeba pravidelná docházka do klubu (uživatelé mohou v rámci naší otevírací doby přicházet a odcházet podle svého uvážení a sami se rozhodnout, jakým způsobem zde čas stráví), o návštěvnících klubu pracovníci nesdělují žádné informace. Podmínkou pro využívání služby je ochota dodržovat domluvená pravidla.

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu 2106566677/2700 UniCredit Bank variabilní symbol: 56

 

Projekt finančně podporuje město Havlíčkův Brod erbhb

 

 

Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.