Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.

Posláním Oblastní charity  Havlíčkův Brod je poskytovat  sociální, zdravotní a humanitární  služby lidem v  nepříznivé  životní  situaci  prostřednictvím  kvalifikovaných  pracovníků  a  dobrovolníků.  Vycházíme z  křesťanských základů.  Klademe  důraz na  lidský přístup,  kvalitu  a  pružnost.   Působíme  převážně na území vikariátů Havlíčkův Brod a Humpolec.

Organizace je registrována Ministerstvem kultury ČR dne 30. 10. 1996, číslo evidence 8/1-04-703/1996.


Historie

Výroční zprávy OCH HB

 

  Mapa havlíčkobrodského a humpoleckého vikariátu

Podpořte nás

poděkování za TKS

 

 

Náš výtěžek
2 360 880 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2018 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.