Doprovodné akce k Tříkrálové sbírce 2015

Tisková zpráva ze dne 16. ledna 2015

(Havlíčkův Brod) Tříkrálovou sbírku 2015 doplnila tradiční trojice kulturních akcí – Tříkrálový koncert, Tři králové přicházejí a hra Čtvrtý z mudrců.

Tříkrálová sbírka 2015 v Golčově Jeníkově

Letos již poosmé v Golčově Jeníkově proběhla Tříkrálová sbírka, která se konala 4. ledna 2015.

Ředitelská tříkrálová koleda v centru Havlíčkova Brodu

Tisková zpráva ze dne 6. ledna 2015

(Havlíčkův Brod) Již posedmé se uskutečnila tzv. ředitelská koleda v rámci Tříkrálové sbírky v Havlíčkově Brodě. Kašpar (ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod Jiří Jedlička), Melichar (vedoucí lékárník nemocniční lékárny Vít Vodrážka) a Baltazar (ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod  Anna Blažková) s truhlou, kytarou a tříkrálovou pokladničkou prošli Havlíčkovo náměstí, Dolní a Horní ulici a své putování zakončili v Nemocnici Havlíčkův Brod. Nikoli z důvodu potřeby ošetření, nýbrž za účelem tříkrálové koledy.

Podle čeho poznáte Tříkrálové koledníky

V havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu probíhá Tříkrálová sbírka od 2. do 11. ledna 2015. Její pokladničky jsou  řádně označené logem Charity Česká republika a úředně zapečetěné . Všechny skupiny Tří králů doprovází plnoletý člověk, který má u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky a osobní zodpovědnosti za svěřenou pokladničku.

Jubilejní patnáctá Tříkrálová sbírka

Tisková zpráva ze dne 18. prosince 2014 

(Havlíčkův Brod) Tříkrálová sbírka 2015 proběhne v havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu ve dnech 2. – 11. ledna. Její výtěžek je určen na vybudování místa pro třídění, skladování a opravu darovaného šatstva, vybavení domácnosti i nábytku, dále na finanční zajištění služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod a přímou pomoc potřebným. Tradičně Tříkrálovou sbírku doplní několik kulturních akcí.

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2014

Tisková zpráva ze dne 27. ledna 2014

(Havlíčkův Brod) Obsah všech 370 tříkrálových pokladniček, do kterých se koledovalo v havlíčkobrodském i humpoleckém vikariátu, je již znám a dosáhl částky 1.717.276,60 Kč což je o 170.513,60 Kč víc než loni. Všem dárců i koledníkům patří naše upřímné díky.

Tříkrálová sbírka 2014 v Golčově Jeníkově

Letos již  po sedmé v našem městě proběhla Tříkrálová sbírka, která se konala 5. ledna 2014.

První výsledky Tříkrálové sbírky v regionech

První výsledky Tříkrálové sbírky v regionech

Tříkrálová sbírka skončila a Charity rozpečeťují na úřadech tříkrálové kasičky. Ve většině našich regionů, kde už mají sečteno, koledovalo více skupinek tří králů a také výtěžek je zatím větší, než loni. Vykoledované peníze pomohou nemocným a potřebným především v regionech, kde se sbírka konala. Část výnosu půjde na humanitární pomoc do zahraničí. Děkujeme všem štědrým dárcům za solidaritu a také koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při organizaci sbírky. Průběžné výsledky můžete sledovat zde.

Tříkrálová sbírka v Charitním domově

Tříkrálová sbírka v Charitním domově

Tříkrálové sbírky se letos účastnily i děti z azylového domu.

Podpořte nás

poděkování za TKS

 

 

Náš výtěžek
2 360 880 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2018 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.