Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod

B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí zařízení: Lenka Vencová, Mgr. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Lenka Vencová, Mgr. - vedoucí zařízení Mgr. Martina Venzhöferová, DiS. - sociální pracovnice

Seznam služeb:

Podpořte nás

poděkování za TKS

 

 

Náš výtěžek
2 360 880 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2018 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.