Charitní ošetřovatelská služba Havlíčkův Brod

Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01

Seznam lidí:

Mgr. Veronika Kusínová - vrchní sestra CHOS Jana Semrádová - zdravotnický pracovník Kateřina Průšová - staniční sestra

Seznam služeb:

Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.