Chráněné bydlení Petrklíč

Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí zařízení: Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč
  • Tel.: 569 731 557
 
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 do 80 let
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč

Seznam služeb:

Podpořte nás

poděkování za TKS

 

 

Náš výtěžek
2 360 880 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2018 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.