Mateřské centrum Zvoneček

Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí zařízení: Anna Doleželová - koordinátorka MC

Seznam lidí:

Anna Doleželová - koordinátorka MC

Seznam služeb:

Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.