Středisko charitní pomoci

Máchova 1607, Humpolec, 396 01 Vedoucí zařízení: Lenka Hložková - vedoucí zařízení
  • Tel.: 735 152 976
 
šatník a sklad humanitární pomoci
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Lenka Hložková - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Podpořte nás

poděkování za TKS

 

 

Náš výtěžek
2 360 880 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2018 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.