Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci


  • Tel.: 565 532 853, 777 736 069
 
Školní 730, Humpolec, 396 01 Vedoucí služby: Bohuslava Medová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

 doprava pro klienty

 

denní centrum pro seniory

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bohuslava Medová - vedoucí zařízení
Podpořte nás

poděkování za TKS

 

 

Náš výtěžek
2 360 880 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2018 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.