Chráněné bydlení Petrklíč


  • Tel.: 569 731 557
 
Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí služby: Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby: NE
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 80 let.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč
Podpořte nás

poděkování za TKS

 

 

Náš výtěžek
2 360 880 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2018 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.