Středisko charitní pomoci


  • Tel.: 735 152 976
 
Máchova 1607, Humpolec, 396 01 Vedoucí služby: Lenka Hložková - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE
sociální šatník a humanitární sklad

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lenka Hložková - vedoucí zařízení
Podpořte nás
 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina

 
 

Humanitární sbírka šatstva

Sbírky šatstva na rok 2017 zatím nejsou naplánovány. Celoročně jsou v Havl. Brodě umístěny kontejnery Diakonie Broumov, do nichž lze použitý textil uložit. Kontejnery jsou pravidelně vyprazdňovány.