Astra – denní centrum pro seniory díky podpoře od cestovatele poznala další kus světa. Toho dýňového

Astra na výletě v Dýňovém světě. (Foto: archiv OCH HB)(Humpolec) - Ke konci srpna zavítal do Humpolce cestovatel, dobrodruh a spisovatel Honza Drobný, který návštěvníkům promítání vyprávěl svůj neobyčejný příběh. Tedy svůj a jeho psího parťáka Tekyho. Výtěžek z akce ve výši 1660 korun věnoval humpolecké Astře - dennímu centru pro seniory, která jej nedávno využila také na cestování, a sice na podzimní výlet do Dýňového světa v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou.

 

Honzovo povídání bylo (nejen) o překonávání překážek a hledání cesty, ale i o mnohých dalších poselstvích, emocích, zábavě, dramatických okamžicích, poučení, inspiraci a v neposlední řadě o poznatcích z cest či srovnání kultur a mentalit. Celý příběh ukázal, že vždy je řešení… vždy je cesta. Třešničkou na dortu byla podpora jedné ze sociálních služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod. „Výlet jsme si náramně užili. Vyrazilo nás osmnáct. Viděli jsme krásný podzimní svět, pohladili si zvířátka a ochutnali dobroty z dýní,“ shrnula s velkým díky za podporu vedoucí Astry Bohuslava Medová.

Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci funguje již patnáct let. Je místem, kde se scházejí senioři v době, kdy jsou jejich blízcí v zaměstnání. Pracovníci pro ně chystají denní programy dle předchozí společné domluvy. Naplánované aktivity pak přispívají k udržování schopností a dovedností uživatelů a zároveň slouží jako prevence proti sociálnímu vyloučení. Službu využívají lidé v seniorském věku se sníženou soběstačností, kteří potřebují péči jiné osoby a jsou schopni pobytu v kolektivním zařízení, a dále senioři v nepříznivé sociální situaci nebo takovou situací ohrožení.

Humpolec

 

Činnost Astry – denního centra pro seniory finančně podporuje i město Humpolec.

 

Pro více informací se můžete obracet na:

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

facebooklinkedinYoutube

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina