Děti a mladí z eNCéčka i z BAN!u mají v tom, jaký by měl prezident republiky být, jasno

eNCéčko ve Světlé nad Sázavou (Foto: archiv OCH HB)(Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod) - Ještě před samotnou oficiální volbou prezidenta České republiky projevili svůj názor ti, kteří kvůli věku zatím k volební urně nemohou. Od 8. do 11. ledna si volby nanečisto pro děti a mladé lidi nachystali pracovníci ve světelském eNCéčku - nízkoprahovém centru pro děti a mládež a 11. ledna se ke stejné příležitosti sešli v havlíčkobrodském Nízkoprahovém klubu BAN!, kde volby zorganizovaly hlavně dobrovolnice Týna a sociální pracovnice Mgr. Barbora Chalupníková.

Samotný volební akt v obou sociálních službách Oblastní charity Havlíčkův Brod doprovázelo povídání o eNCéčko ve Světlé nad Sázavou (Foto: archiv OCH HB)pravomocích prezidenta i o tom, jaké vlastnosti a schopnosti by hlava státu měla mít. „Překvapilo nás, jak děti vnímají, co se na politické scéně a ve společnosti děje, i když by se mohlo zdát, že to jde mimo ně. Zajímavé je, že jako v celé společnosti, ani u nás nebyly výsledky tak úplně jednoznačné. Někomu se líbil kandidát Fischer, jinému Drahoš, dalšímu zase Hilšer,“ okomentovala vedoucí eNCéčka Mgr. Jana Teklová.

eNCéčko ve Světlé nad Sázavou (Foto: archiv OCH HB)Podotkla, že děti program připravený k volbám opravdu zaujal. „Měli jsme pro ně jmenný seznam kandidátů s jejich krátkým životopisem. Naši voliči si vše důkladně prošli a my jim ještě nabízeli, že jim můžeme pustit volební videospoty jednotlivých kandidátů. A někteří toho skutečně využili,“ zmínila vedoucí nízkoprahového centra a ještě dodala, že poděkování za vypůjčení volební urny i plenty patří městu Světlá nad Sázavou.

 

 

 

BAN! v Havlíčkově Brodě. (Foto: archiv OCH HB)V Nízkoprahovém klubu BAN! se jednalo o druhé volby nanečisto, ty první klienti BAN! v Havlíčkově Brodě. (Foto: archiv OCH HB)absolvovali ku příležitosti voleb do poslanecké sněmovny. I tentokrát si děti připomněly, co je ve volební místnosti čeká a jak vypadá tajné hlasování. Už zhruba týden před volbami navíc společně vyráběly tematické plakáty objasňující základní „volební pravidla“. „I u nás si děti kandidátky pečlivě pročítaly. Vysvětlili jsme jim například i to, v kolika letech mohou volit a v kolika letech se člověk může ucházet o post prezidenta,“ doplnila vedoucí BAN!u Mgr. Jana Mieslerová.

BAN! v Havlíčkově Brodě. (Foto: archiv OCH HB)Smyslem voleb nanečisto v obou nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež bylo pomoci odstranit obavy z neznámého, které prvovoliče mohou od vstupu do volební místnosti odradit. Zároveň si kladly za cíl přiblížit nejmladší generaci aktuální dění ve společnosti a nastínit jim systém politického fungování naší republiky.

 

 

ČHavlíčkův Brodinnost Nízkoprahového kluub BAN! finančně podporuje také město Havlíčkův Brod.

 

 

 

Světlá nad SázavouČinnost eNCéčka – nízkoprahového centra pro děti a mládež finančně podporuje i město Světlá nad Sázavou.

 

 

 

 

Pro více informací se můžete obracet na:

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod