Jsme tu pro vás, připomněl festival Bez bariér jsme si blíž

Ručkový rekord na festivalu sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž 2018. (OCH HB/Aneta Slavíková)(Havlíčkův Brod) – Že se bez bariér a předsudků žije lidem lépe a že člověk nemusí být na své trápení sám, Festival sociálních služeb Bez bariér jsme si blížukázal druhý ročník festivalu sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž, který ve čtvrtek 7. června uspořádala Oblastní charita Havlíčkův Brod ve spolupráci s městem Havlíčkův Brod. Osvětově-zábavnou akci hostila plocha Havlíčkova náměstí a zapojilo se do ní celkem patnáct organizací z oblasti sociální péče a prevence. Padl i nový rekord. Na festivalu se totiž sešlo celkem 281 pomáhajících rukou z papíru.

Programem po celý den provázela moderátorka Tereza Šnajdr Stýblová, která byla tváří i loňského, Festival sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž 2018. (OCH HB/Aneta Slavíková)premiérového ročníku festivalu. Znovu se tak shledala například s písničkářem Michalem Horákem. Při té příležitosti si vzpomněla, že mladý muzikant na sebe loni prozradil, že odmaturoval, a tak se její letošní otázky točily kolem Michalova „nového“ života na vysoké škole. Také Akordeonový orchestr Pohoda při havlíčkobrodské základní umělecké škole na festivalu zazářil podruhé. Naopak hudební kapela při Základní škole a Praktické škole v Havlíčkově Brodě, která si říká Jitro, patřila k nováčkům, a hned si získala sympatie publika. „Jen příště nezapomeňte na přídavky,“ smála se Tereza Stýblová, když diváci v euforii vyžadovali píseň navíc a skromné Jitro, mile překvapeno z úspěchu, prozradilo, že už vyčerpalo připravený repertoár. Ale umělo si poradit – jednu píseň zazpívalo prostě znovu.

Festival sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž 2018. (OCH HB/Aneta Slavíková)Nováčkem byly i koncertující kapely z iniciativy Show Your Help, které svým akustickým vystoupením celý den uzavřely. Muzikanti mimo jiné prozradili, že aktuálně na svých koncertech podporují Charitní domov pro matky s dětmi při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. „Každý půl rok si vybíráme jeden dobročinný projekt, pro který máme kasičku. Tu vozíme na svá vystoupení a vybízíme naše fanoušky, aby přispěli libovolnou částkou,“ vysvětlil za Show Your Help Ervín Hausvater.

Festival nabídl jak koncerty a další doprovodný program složený třeba ze soutěží Festival sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž 2018. (OCH HB/Aneta Slavíková)pro děti za odměny, tvořivých dílniček nebo jarmarku s originálními a hlavně ručně vyráběnými drobnostmi k prodeji, tak hlavně netradiční prezentaci registrovaných sociálních služeb působících ve městě a jeho bezprostředním okolí. Například Nízkoprahový klub BAN! při havlíčkobrodské Charitě nachystal scénku o tom, jak je dospívání těžkou životní etapou a jak je třeba chápat a nezlehčovat problémy dětí a mladých lidí. Důležitost fungující komunikace v rodině zase připomněla scénka Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zařízení Úsvit díky strhujícímu hudebnímu i tanečnímu vystoupení zase ukázalo, že i lidé s hendikepem mohou a umějí žít v rámci svých možností naplno. Mimochodem, jejich Ptačí tanec vybídl „do kroku“ i seniorky z charitní humpolecké Astry – denního centra pro seniory, které se na festivalu po svém koncertu ještě chvíli zdržely.

Festival sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž 2018. (OCH HB/Aneta Slavíková)Velkým lákadlem, stejně jako loni, byla horolezecká stěna, kterou na náměstí dopravila organizace Kolpingovo dílo České republiky. Diváky potěšily i mažoretky. Ty s sebou přivezlo Centrum J. J. Pestalozziho. Lákal i pokus o rekord, do kterého se mohl zapojit kdokoliv. „Sešlo se tu celkem 281 pomáhajících rukou,“ vyhlásil výsledek rekordu s názvem Nejvíce pomáhajících rukou z papíru na jednom místě rekordní komisař David Martínek z pelhřimovské Agentury Dobrý den. Návštěvníci totiž v  dílničce obkreslovali své ruce na papír, poté je vystřihávali, případně doplnili vzkaz, a ruce jako symbol pomoci ozdobily náměstí.

Iniciativa k pořádání festivalu sociálních služeb vzešla v loňském roce z Oblastní charity Havlíčkův Brod. Festival sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž 2018. (OCH HB/Aneta Slavíková)Z každodenní praxe totiž vyplývá, že se lidé přirozeně nezajímají o témata, která se jich v dané chvíli netýkají. Když ale nastane těžká životní zkouška, mnohdy ani netuší, že existují organizace, které by jim mohly pomoci. Anebo je vyhledají až pět minut po dvanácté. Akce Bez bariér jsme si blíž si klade za cíl lidem pravidelně připomínat, že tu existuje minimálně patnáct organizací, které tu jsou právě pro to, aby v nesnadných chvílích podaly pomocnou ruku. „Moc se mi tu líbí, děkuji, co pro nás děláte. Eliška,“ zní jedno z mnoha poděkování návštěvníků akce, kteří své dojmy napsali do návštěvní knihy.

Festival sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž 2018. (OCH HB/Aneta Slavíková)„Náš dík patří všem, kteří pomohli druhému ročníku festivalu na svět. Děkujeme městu Havlíčkův Brod za jeho podporu, dále kolegům i dobrovolníkům z Oblastní charity Havlíčkův Brod, dalším organizací, které se s chutí aktivně zapojily, a v neposlední řadě partnerům, jimiž letos byly Reklama Pross, Pivovarský hostinec Rebel, ICOM transport, Klub OKO, Krajská knihovna Vysočiny, Český rozhlas Vysočina a Televize HBin. Smekáme i před ochotou Technických služeb města Havlíčkova Brodu, jejichž pracovníci nám byli velmi nápomocní,“ uvedla mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod a koordinátorka organizačního týmu festivalu Mgr. Aneta Slavíková.

Havlíčkův BrodPross ReklamaICOMKlub OKOKnihovna Vysočiny HBČeský rozhlas VysočinaTelevize HBin

Své služby na festivalu sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž 2018 prezentovaly: Oblastní charita HavlíčkůvFestival sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž 2018. (OCH HB/Aneta Slavíková) Brod, Fokus VYSOČINA, Kolpingovo dílo ČR, Úsvit – zařízení SPMP, Centrum J. J. Pestalozziho, Život 99 – Jihlava, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, Nemocnice Havlíčkův Brod, Semitam, Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Senior Point, Family Point a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

 

OCH HB FOKUS        Kolpingovo dílo ÚsvitCentrum J. J. PestalozzihoDům na půl cesty - Centrum J. J. PestalozzihoŽivot 99Domov pro seniory HBSoc. služby města HBCentrum pro zdrav. postiženéNemocnice HBsemitamČeský červený kříž - HBSeniorpointFamily PointSjednocená organizace slabozrakých a nevidomých

 

Pro více informací se můžete obracet na:

 Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod