K Tříkrálové sbírce patří i koncerty, živý betlém nebo putovní divadélko

Živý betlém v Humpolci v roce 2018. (Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)(Havlíčkobrodsko/Humpolecko) – Stejně jako v letech předchozích i v roce 2019 doplní tradiční koledování v rámci Tříkrálové sbírky na Havlíčkobrodsku a Humpolecku doprovodné akce. Humpolečtí se mohou opět těšit na živý betlém před tamní farou a na Tříkrálový koncert. Hudební zážitek čeká ostatně i Přibyslav a farnost Velká Losenice zorganizuje putovní divadélko Čtvrtý z mudrců – tentokrát v Nížkově. Devatenáctý ročník největší dobrovolnické akce v republice odstartuje Oblastní charita Havlíčkův Brod mezi 4. a 6. lednem 2019.

Než humpolečtí tři králové vyrazí do ulic rozdávat lidem požehnání a prosit je o příspěvek na pomoc lidem v nouzi, sejdou se v sobotu 5. ledna v devět hodin ráno před děkanstvím na Horním náměstí, kde dostanou požehnání na cestu a kde se zároveň stanou součástí živého betlému. Tato tradice oslaví devatenácté narozeniny stejně jako samotná Tříkrálová sbírka. To v Přibyslavi se po koledě uskuteční Tříkrálový koncert. „Letos připadá na sobotu 5. ledna. Začne v osmnáct hodin ve farním sále přibyslavské farní budovy,“ upřesnila mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod Mgr. Aneta Slavíková.

Velké oblibě se těší také putovní divadélko Čtvrtý z mudrců, které zpříjemňuje Tříkrálovou sbírku v obcích farnosti Velká Losenice. Představení přináší příběh čtvrtého krále, jenž se svými třemi kolegy k malému Ježíškovi nedošel, protože po cestě konal dobré skutky, a setkal se s ním až v okamžiku ukřižování. Každoročně se na ztvárnění hry podílí na sedmdesát dospělých a dětí. Tentokrát divadlo doputuje do Nížkova, a to v neděli 6. ledna ve čtrnáct hodin. Koledování se ve farnosti uskuteční o den dříve.

V neděli 13. ledna je v plánu ještě jedna lahůdka, a sice Tříkrálový koncert pěveckého uskupení TUCET v Humpolci. Stejně jako v Přibyslavi i v tomto případě bude výtěžek z dobrovolného vstupného věnován do Tříkrálové sbírky. Akce se bude konat v koncertním sále humpolecké základní umělecké školy od šestnácti hodin.

Peníze z devatenácté Tříkrálové sbírky pomohou Oblastní charitě Havlíčkův Brod zafinancovat koupi potřebného devítimístného svozového auta pro uživatele s postižením, kteří využívají služby ledečské Sociálně terapeutické dílny. Výtěžek zároveň podpoří rozvoj takzvané charitní záchranné sítě. „Tento projekt plánujeme v koordinaci s dalšími Charitami v Kraji Vysočina. Stručně lze říct, že lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci a dostupné služby jim neumí pomoci, budeme moci poskytnout například potraviny, hygienu, ošacení nebo vybavení domácnosti s tím, že materiální pomoc vždy doplníme odborným poradenstvím a podporou v řešení jejich problémů,“ vysvětlila ředitelka havlíčkobrodské Charity Ing. Kateřina Svobodová.

Více informací je k dispozici na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz a www.hb.charita.cz, popřípadě na Facebooku.

 

Pro více informací se můžete obracet také na:

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

facebooklinkedinYoutube

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina