Reakce: Budoucnost Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě

(Havlíčkův Brod) - Tématu azylového domu v Havlíčkově Brodě se na základě uveřejnění vyjádření naší ředitelky Bc. Anny Blažkové věnují Parlamentní listy. K některým tvrzením bychom rádi dodali ještě vlastní úhel pohledu. Trváme na tom, že vybudovat nový azylový dům, kde najdou zázemí matky, otcové i rodiny s dětmi a také lidé bez domova, kterým zde bude poskytována materiální a potravinová pomoc, je velice riskantní.

Místostarostka Havlíčkova Brodu Ing. Ivana Mojžyšková ve svém vyjádření uvádí, že naše ředitelka Bc. Anna Blažková sama zmínila, že v současném Charitním domově pro matky s dětmi při Oblastní charitě Havlíčkův Brod k žádným závažnějším problémům nedochází, tudíž ani nový azylový dům by neměl být žádným ohrožením, nicméně je důležité podotknout, že Charitní domov poskytuje sociální službu jen matkám s dětmi, nikoliv lidem bez domova. Takové míchání cílových skupin obyvatelstva na jednom prostoru, navíc v blízkosti škol, je rizikové.

Lidé bez domova jsou specifickou skupinou, která určitě vyžaduje pomoc, ale ne takovým způsobem. Pokud budou docházet do azylového domu pro potravinovou nebo materiální pomoc, zcela jistě se nevyhnou kontaktu s matkami, otci a dětmi z azylového domu nebo s dětmi z blízkých škol. Kolem nového zázemí začnou trávit svůj čas. Často se jedná o klienty, kteří se potýkají se závislostmi na návykových látkách, mají posunuté hygienické návyky a mnohdy i kvůli svým specifickým trápením mají problémy s obyčejnou komunikací nebo s nastavenými společenskými normami.

Zmiňovaný Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči je přece jen zařízením jiného typu, než jaké chce vybudovat město Havlíčkův Brod, neboť není určen pro muže bez domova. Těm pomáhá jiná služba sídlící v jiné lokalitě ve městě, a sice Azylový dům pro muže. 

Obě sociální služby provozuje naše „sesterská“ Oblastní charita Třebíč. Co nás těší je fakt, že nejen Havlíčkův Brod, ale i další města či další organizace sbírají informace a podněty pro své projekty právě v naší organizaci – v Charitě. Charita Česká republika a její menší Charity v regionech totiž léta patří k uznávaným autoritám v oboru. Charita jako organizace je navíc z principu sdílná, otevřená a vzhledem ke svému poslání a pocitu odpovědnosti se ráda podělí o to, co umí. Pro ostatní to ale neznamená, že stačí „odkoukat“, jak to u ní vypadá. Sociální služby jsou odbornou problematikou, která se s dobou neustále proměňuje a jíž je třeba se věnovat dlouhodobě, promyšleně, s koncepcí a s vědomím důsledků.

Na závěr je třeba podotknout, že naše účast na přípravě rekonstrukce budovy U Trojice nám nezaručovala post budoucího provozovatele této sociální služby, jak Ing. Ivana Mojžyšková ve článku správně uvedla. My jsme se ale dokonce vyjádřili tak, že jsme ochotni se volné hospodářské soutěže zúčastnit, bohužel nám to však nebylo umožněno, neboť město bez jakékoliv volné soutěže rozhodlo, že nový azylový dům bude provozovat jeho příspěvková organizace.

Článek je dostupný zde: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Havlickuv-Brod-Novy-azylovy-dum-chce-provozovat-mesto-pokud-ziska-dotaci-535052

 

Pro více informací se můžete obracet na:

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod