Šestnáct nových aut se rozjelo rovnou do práce

Foto: Šestnáct nových aut bude sloužit pěti sociálním službám havlíčkobrodské Charity. (OCH HB/Aneta Slavíková) (Havlíčkův Brod) – Na první pohled nic výjimečného, ale ve skutečnosti obrovský vliv na fungování Oblastní charity Havlíčkův Brod a především na pomoc pro její klienty. Organizace totiž v pátek 7. září odpoledne slavnostně převzala celkem šestnáct nových aut do terénních sociálních služeb. Na každodenní profesionální péči ve svých domácnostech jsou odkázány stovky lidí. Díky novým vozidlům bude výrazně snadnější za nimi dojet, a navíc i do vzdálenějších obcí havlíčkobrodského okresu a Humpolecka.

Získat nová auta pro sociální pracovníky v terénu není nic jednoduchého. Jedná se o takzvaný investiční náklad,Foto: Šestnáct nových aut bude sloužit pěti sociálním službám havlíčkobrodské Charity. (OCH HB/Aneta Slavíková) a většina dotačních titulů tak jejich nákup neumožňuje. Na druhé straně bez aut nelze poskytovat sociální služby v domácnostech klientů, o které je velký zájem. „Z vlastního rozpočtu nejsme schopni tak velké nákupy realizovat. Proto neustále hledáme vhodné finanční zdroje. Vyřídit koupi těchto šestnácti aut trvalo týmu havlíčkobrodské Charity, který spolupracoval s havlíčkobrodskou firmou PWB, téměř dva roky. Mohli jsme je pořídit díky dotaci z Evropské unie a také z výtěžku Tříkrálové sbírky 2018,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Ing. Kateřina Svobodová.

Foto: Šestnáct nových aut bude sloužit pěti sociálním službám havlíčkobrodské Charity. (OCH HB/Aneta Slavíková) Slavnostní předání bílých krasavců značky Citroën se uskutečnilo v areálu havlíčkobrodské firmy Pross Reklama, kde auta polepili logy Oblastní charity Havlíčkův Brod. Na cestu jim požehnal vikář Mgr. Oldřich Kučera, ale jak sám s úsměvem zmínil, žehnal lidem, nikoliv autům. Modlitbami pracovníkům organizace popřál šťastné kilometry bez nehody a ve zdraví a samozřejmě spokojené klienty. Na nová vozidla se přišli podívat také starosta Havlíčkova Brodu Mgr. Jan Tecl, MBA a místostarostka města Ing. Ivana Mojžyšková.

Z místa předání rovnou do práce si je odvezli pracovníci služeb při Foto: Šestnáct nových aut bude sloužit pěti sociálním službám havlíčkobrodské Charity. (OCH HB/Aneta Slavíková) havlíčkobrodské Charitě, a to konkrétně Střediska rané péče, Centra osobní asistence, Charitní pečovatelské služby, Domácí hospicové péče a Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. „Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Je to velký úspěch. Věřím, že nová auta našim pracovníkům a klientům budou dobře a dlouho sloužit,“ uzavřela Kateřina Svobodová.

 

IROP

Humpolec

Havlíčkův Brod

Činnost sociálních služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod finančně podporuje také město Humpolec a Havlíčkův Brod.

 

Pro více informací se můžete obracet na:

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

facebooklinkedinYoutube

Oblastní charita Havlíčkův Brod

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina