Šipka k podpoře rodin využívá adekvátní a aktuální postupy, vyplynulo z mezinárodní konference

Mezinárodní konference pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky se zúčastnili i pracovníci Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. (archiv OCH HB)(Havlíčkobrodsko/Humpolecko) – Nové poznatky i potvrzení toho, že používané postupy při řešení nepříznivé sociální situace v rodinách jsou na výborné úrovni, přinesla Šipce – sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi prosincová mezinárodní konference pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí v Praze. Na dvoudenním setkání se prezentovaly organizace a instituce zaměřené na práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami.

Diskuze a užitečné vyměňování zkušeností bylo zaměřeno na několik klíčových témat. Jednalo se například o Mezinárodní konference pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky se zúčastnili i pracovníci Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. (archiv OCH HB)potřeby dítěte v oblasti identifikace jeho ohrožení, situaci dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově nebo o situaci dětí s rizikovými projevy chování. „Rozhodně nejzajímavější částí konference byly prezentace o alternativních způsobech sociální práce s ohroženými rodinami,“ uvedla vedoucí charitní Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jitka Muzikářová, DiS. Podotkla, že ty se už několik let osvědčují hlavně v Nizozemsku (TNO – COPID), ve Velké Británii (PAUSE – Creating Space for Change), ve Švédsku (Fryshuset), v Polsku (Monar) či na Slovensku (Úsmev jako dar).

Mezinárodní konference pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky se zúčastnili i pracovníci Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. (archiv OCH HB)Díky účasti na prestižní konferenci měla Šipka také možnost porovnat vlastní zkušenosti se zkušenostmi dalších hostů. „Potěšilo nás zjištění, že naše postupy při řešení nepříznivé sociální situace klientů jsou v takovém srovnání adekvátní a aktuální. Největším přínosem pak bylo zprostředkování nového úhlu pohledu na některé aspekty při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, které mohou pracovníci Šipky využít v běžné praxi,“ zhodnotila Jitka Muzikářová.

Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi funguje v havlíčkobrodském okrese a na Humpolecku sedmým rokem. Její pracovníci dojíždí přímo do rodin s dětmi, kde usilují o zlepšení jejich sociální situace na základě individuální domluvy, a to především s ohledem na nezaopatřené děti. Službu poskytují zdarma. Důležitým předpokladem je spolupráce rodičů nebo rodinných příslušníků pečujících o děti.

HumpolecHavlíčkův BrodČinnost Šipky - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi finančně podporuje i město Humpolec a Havlíčkův Brod.

 

Mgr. Aneta Slavíková

web: www.hb.charita.cz

facebookYoutubelinkedin

Oblastní charita Havlíčkův Brod

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina