Stále žijí v našich vzpomínkách, řekl vikář při mši k setkání rodin klientů Domácí hospicové péče

Vzpomínkové setkání zahájila mše svatá. Poté následovalo neformální posezení s týmem Domácí hospicové péče. (OCH HB/Aneta Slavíková)(Havlíčkův Brod) – Tým Domácí hospicové péče při Oblastní charitě Havlíčkův Brod uspořádal v sobotu 24. března vzpomínkové setkání, na které pozval rodiny klientů, o něž v uplynulém roce během jejich posledních dní života pečoval. Na mši svatou do havlíčkobrodského kostela Nanebevzetí Panny Marie a na neformální posezení dorazilo na čtyřicet příbuzných. U kávy nebo čaje si s nimi přišli popovídat spolupracující lékaři, charitní zdravotní sestřičky, sociální pracovník i terapeut.

Slova pochopení i povzbuzení nechyběla v kázání havlíčkobrodského vikáře Oldřicha Kučery během mše svaté Vzpomínkové setkání zahájila mše svatá. Poté následovalo neformální posezení s týmem Domácí hospicové péče. (OCH HB/Aneta Slavíková)obětované za zemřelé klienty Domácí hospicové péče. Poté se hosté přesunuli na vzpomínkové setkání, kde měli možnost podělit se o své zkušenosti s ostatními, kteří si prošli podobným trápením. „Setkání rodin klientů naší Domácí hospicové péče jsou velmi důležitá. Naším cílem je blízké v jejich těžkých chvílích podporovat, dát jim najevo, že tu pro ně jsme a že v nás mají oporu i po smrti jejich milovaného. Neméně důležitá je pro ně příležitost navázat kontakty s těmi, kteří mají stejnou zkušenost,“ zmínila ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anna Blažková.

O zájmu rodin přijít si zavzpomínat svědčila nejen hojná účast. Důkazem bylo také veřejné poděkování s kyticí pro celý tým charitní Domácí hospicové péče, které „převzala“ jeho koordinátorka Mgr. Veronika Kusínová. Rodiny vyzdvihovaly profesionální péči o jejich blízkého, psychickou podporu a především vůbec možnost, aby jejich blízký strávil poslední dny svého života doma, neboť doma je doma. K hostům promluvili také garantka Domácí hospicové péče MUDr. Miloslava Straková, ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod a psychoterapeut Martin Prášek, DiS.

Domácí hospicová péče při Oblastní charitě Havlíčkův Brod je komplexní péčí o umírajícího v jeho domácím prostředí. Zahrnuje jak zdravotní, tak i sociální a duchovní podporu. Zároveň nabízí všestrannou oporu pro rodiny, které se vyrovnávají s odchodem blízkého člověka. Domácí hospicovou péči ordinuje praktický lékař či lékař specialista, s nímž spolupracuje lékař z hospicového týmu. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.hb.charita.cz. Kontakt: Mgr. Veronika Kusínová, hospicovapece@charitahb.cz, tel.: 569 333 282 a 777 736 061.

 

Havlíčkův Brod

 

Činnost Domácí hospicové péče finančně podporuje i město Havlíčkův Brod.

 

 

Pro více informací se můžete obracet na:

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod