Vyjádření ředitelky k aktuálnímu vývoji ohledně budoucnosti azylového domu pro matky s dětmi v Brodě

Vážení představitelé města Havlíčkův Brod, vážení pracovníci sociálního odboru městského úřadu, vážení obyvatelé města, vážení novináři,

současná situace kolem osudu opuštěné budovy bývalé obchodní akademie v ulici U Trojice v Havlíčkově Brodě a zároveň nejasná budoucnost našeho Charitního domova pro matky s dětmi, chcete-li azylového domu pro matky s dětmi, mě přesvědčila, že je třeba nemlčet, ale veřejně se k celé otázce vyjádřit. I s ohledem na fakt, že v současné době se v médiích objevují možná neúplné, možná zmatečné, možná nejasné, ale zcela jistě jednostranné informace, které se ovšem výrazně dotýkají chodu naší organizace – Oblastní charity Havlíčkův Brod. A nejen naší organizace. Po zhruba dvaceti letech zkušeností v sociální oblasti jsou z mého pohledu plánované kroky města velmi riskantní a ohrožují nejen léta budovaný systém a soudržnost sociální péče a prevence ve městě, ale také samotnou spolupráci mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, neboť nepřímo vedou k vzájemné rivalitě, jež nemůže znamenat dobré výsledky pro občany Havlíčkova Brodu a jeho okolí.

Odhadem po rok a půl jsem díky iniciativě představitelů města Havlíčkův Brod investovala svůj čas a svoje letité zkušenosti do spolupráce na přípravách studie nového azylového domu pro matky s dětmi. Ten se má budovat právě v nevyužité budově bývalé obchodní akademie v ulici U Trojice. Velmi zjednodušeně řečeno, vzhledem k tomu, že se připravuje nový zákon o sociálních službách, bylo třeba s městem vyřešit budoucnost našeho současného Charitního domova pro matky s dětmi, který by kvůli, především technickým parametrům, novým pravidlům nevyhovoval. Po vzájemné ústní domluvě tak padla ze strany města nabídka na přestěhování našeho současného azylového domu do zmíněné budovy, samozřejmě v případě, že se městu podaří získat dotace z Evropské unie na jeho opravu. Tato zpráva se opakovaně objevovala v médiích, například v MF Dnes, Havlíčkobrodském deníku nebo Českém rozhlase Vysočina.

Naše organizace Charitní, neboli azylový, dům pro matky s dětmi provozuje od roku 1994 na adrese B. Němcové 188. Je důležité zmínit, že toto zařízení bylo jedním z prvních v republice a díky profesionálnímu týmu pracovníků se na dlouhou dobu stalo vzorem pro další, teprve vznikající azylové domy. Za dobu jeho existence nedošlo k žádným výrazným konfliktům nebo problémům, naopak, zařízení se může v rámci své sociální práce pochlubit nadprůměrnými výsledky.

O to více mě nepříjemně překvapil vývoj naší spolupráce s městem, kdy po rok a půl trvajících konzultací nad novými prostorami na jednom z našich jednání místostarostka Havlíčkova Brodu Ing. Ivana Mojžyšková oznámila, že budovu U Trojice chce město využít pro svůj vlastní, nový azylový dům, který by provozovala jeho příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu. Zároveň nám bylo naznačeno, že by tak mohl skončit náš Charitní domov pro matky s dětmi, jelikož by vlastně už nebyl potřebný. Nezastírám, už jen rozhodnutí vymazat z mapy města fungující sociální službu a založit místo ní úplně novou mě zaskočilo, ale je třeba jej respektovat.

Následně nám však na dalších smluvených jednáních mezi naší organizací a zástupci města byly sdělovány představy města o využití budovy U Trojice, které mě, a to nejen jako profesionála v sociální oblasti, ale také jako občana Havlíčkova Brodu, velmi zneklidňují.  V budově má vzniknout azylový dům nejen pro matky s dětmi, ale také pro celé rodiny, tedy i muže, s dětmi. K tomu má nabídnout dočasné zázemí lidem v nouzi, chcete-li lidem bez domova, kteří zde najdou lůžko, toalety, sprchy nebo i potravinovou pomoc. Navíc zde vznikne nové zázemí pro administrativní pracovníky Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu. Je to hned několik naprosto nesourodých a problematických cílových skupin klientů a troufám si na základě svých zkušeností tvrdit, že město s jejich soustředěním do jednoho místa velmi riskuje nejen konflikty uvnitř budovy, ale také v jejím okolí. Dobrému řešení nenahrává ani lokalita budovy v centru města. Je sice v pořádku, že díky ní vyjdou lidé v těžké životní situaci ze sociální izolace, kterou jsou ohroženi, ale nelze zapomínat na to, že touto lokalitou denně prochází stovky, ne-li tisíce dětí do blízkých škol. Kombinace matek, otců s dětmi v tíživé sociální situaci či osamocených mužů nebo žen bez domova je doslova třaskavá a riziko, že se školáci stanou svědky minimálně nevhodných situací, je vysoké.

Městu navíc vyvstává otázka komplikovanějšího a náročnějšího financování nové sociální služby, neboť se stane součástí příspěvkové organizace zřizované městem. Kraj Vysočina přitom svá města nabádá k opačnému postupu – co nejvíce sociálních služeb soustřeďovat do neziskového sektoru, do kterého patří i naše organizace. Je to logické řešení, neboť město jednak ušetří finanční prostředky ze svého rozpočtu, a jednak má vzhledem k neziskové organizaci komfortnější postavení například ke kontrole jejího hospodaření a její činnosti, jelikož si ji na sociální služby vlastně najímá. V této souvislosti je třeba připomenout, že neziskové organizace poskytující sociální, zdravotní i další služby lidem v nouzi by pro obce měly být partnerem, nikoli přítěží, neboť pečují o tělesné i duševní zdraví jejich občanů. A obce mají povinnost tuto péči svým občanům, kteří platí daně a poplatky, zajistit.

Na závěr bych ráda dodala, že ve městě Havlíčkův Brod působí Oblastní charita Havlíčkův Brod již 27 let. Za tu dobu v něm stihla vybudovat 11 služeb a v roce 2017 je poskytovala zhruba 1000 klientů a jejich rodinám. To rozhodně nejsou zanedbatelná čísla. Naše činnost se nám dosud dařila právě i díky finanční podpoře města Havlíčkův Brod. Naši spolupráci hodnotím jako dobrou a velmi mi záleží na tom, aby se i nadále rozvíjela pozitivním směrem, neboť jsem přesvědčena o tom, že současný systém sociální péče a prevence ve městě je na dobré úrovni. Plánované zásahy jsou ale natolik radikální, že jej mohou významně ohrozit. Jako zásadní vidím, abychom se my, neziskové i příspěvkové organizace poskytující sociální služby společně s městem snažily o intenzivnější komunikaci, partnerský přístup a vzájemné naslouchání.

S úctou

Bc. Anna Blažková

ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod

 

Pro více informací se můžete obracet na: 

Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063

e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz

Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod