Mateřské centrum Rolnička

Mateřské centrum Rolnička sídlí v ulici Sázavská 598 ve Světlé nad Sázavou. Je otevřené pro všechny, kteří se starají o malé děti (tedy nejen pro maminky na rodičovské dovolené, ale i pro tatínky, babičky, tety atd.). Hračky, které jsou k dispozici pro děti zhruba do pěti let, ale aktivit se účastní maminky a další rodinní příslušníci také starších dětí. 
Maminky v centru získávají prostor pro navázání nových přátelství, načerpání nových ápadů, mohou si předávat zkušenosti a podělit se o své každodenní radosti a starosti. Děti se setkávají se svými vrstevníky, připravují se na vstup do kolektivu v mateřských školách, získávají první zkušenosti s výtvarnými technikami, hudební i tělesnou výchovou. Mateřské centrum pomáhá maminkám i tatínkům s malými dětmi na mateřské nebo rodičovské dovolené vyjít ze sociální izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.  MC

Milé maminky a příznivci MC Rolnička,

Mateřské centrum Rolnička má v červenci a v srpnu prázdniny, proto se s vámi uvidíme na stálém programu až v září.

O konání prázdninových akcí vás budeme s předstihem informovat na naší facebookové stránce, emailem, a také vše naleznete zde nebo na našich informačních nástěnkách.

Maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a všem příznivcům Mateřského centra Rolnička moc děkujeme za přízeň a spolupráci. 

Přejeme všem ve zdraví a v pohodě prožité krásné léto a těšíme se na setkání s vámi.

Vaše koordinátorky Jana Špiňarová a Marie Mašková.

Cílem je

 • umožnit setkávání rodičů s dětmi na mateřské dovolené, kteří zde mohou smysluplně trávit čas,
 • podpořit základní funkce rodiny a posílit její stabilitu,
 • předcházet sociálnímu vyloučení rodičů, způsobeného déletrvající sociální izolací,
 • posilovat sebevědomí maminek.

Co nabízíme? logo Rolnicka

 • Pravidelné schůzky s předem dohodnutým programem:
  • tvořivé a výtvarné dílny (pletení z pedigu, drátenictví, patchwork, keramika, batikování...)
  • zpívání s dětmi,
  • čtení pohádek,
  • výtvarné dílničky pro děti,
  • cvičení pro maminky s dětmi,
  • přednášky z různých oblastí lidské činnosti, jako například zdravý životní styl, výchova dětí apod.,
  • pravidelný program pro budoucí maminky a maminky s novorozenci,
  • vzdělávání v oblasti rodinné výchovy, zdravovědy a společenských věd.
 • Jednorázové akce:
  • dětský karneval,
  • oslavy dětského dne,
  • společné výlety,
  • účast na vánočních trzích.

Program na říjen

1

Jak službu poskytujeme?

Mateřské centrum je zvláštní poskytovatel služby, který službu zároveň nabízí i příjímá. Maminky samy připravují program pro sebe a své děti a zároveň program využívají. Koordinátorky mateřského centra zajišťují provoz organizačně a technicky.

Provozní doba

Centrum je otevřené vždy v pondělí od 8.30 do 12.00 hodin a ve středu od 15.30 do 18.00 hodin. Rolnička pořádá také nepravidelně přednášky pro širokou veřejnost a další jednorázové akce, jejichž přehled najdete v našich pravidelných programech nebo aktuálních měsíčních pozvánkách.

Kontaktní údaje

Mateřské centrum Rolnička
Ing. Jana Špiňarová,
vedoucí zařízení
PhDr. Marie Mašková, koordinátorka mateřského centra
Andrea Fišerová, koordinátorka mateřského centra
Adresa: Sázavská 598, 582  91 Světlá nad Sázavou
Tel.: 723 558 528, 731 646 844, 723 932 964, e-mail: mcrolnicka@seznam.cz

Najdete nás na facebooku     fb-logo  

PODPORIL_KV_240x80

Projekt je podpořen z rozpočtu města Světlá nad Sázavou 000503[1]

Rádi nás podpoříte?
číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank

variabilní symbol: 34
DĚKUJEME!