Mateřské centrum Rolnička

Mateřské centrum Rolnička sídlí v ulici Sázavská 598 ve Světlé nad Sázavou. Je otevřené pro všechny, kteří se starají o malé děti (tedy nejen pro maminky na rodičovské dovolené, ale i pro tatínky, babičky, tety atd.). Hračky, které jsou k dispozici pro děti zhruba do pěti let, ale aktivit se účastní maminky a další rodinní příslušníci také starších dětí. 

Maminky v centru získávají prostor pro navázání nových přátelství, načerpání nových ápadů, mohou si předávat zkušenosti a podělit se o své každodenní radosti a starosti. Děti se setkávají se svými vrstevníky, připravují se na vstup do kolektivu v mateřských školách, získávají první zkušenosti s výtvarnými technikami, hudební i tělesnou výchovou. Mateřské centrum pomáhá maminkám i tatínkům s malými dětmi na mateřské nebo rodičovské dovolené vyjít ze sociální izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.  

Cílem je

 • umožnit setkávání rodičů s dětmi na mateřské dovolené, kteří zde mohou smysluplně trávit čas,
 • podpořit základní funkce rodiny a posílit její stabilitu,
 • předcházet sociálnímu vyloučení rodičů, způsobeného déletrvající sociální izolací,
 • posilovat sebevědomí maminek.

CO NABÍZÍME

Pravidelné schůzky s předem dohodnutým programem:

 • vořivé a výtvarné dílny (pletení z pedigu, drátenictví, patchwork, keramika, batikování...)
 • zpívání s dětmi,
 • čtení pohádek,
 • výtvarné dílničky pro děti,
 • cvičení pro maminky s dětmi,
 • přednášky z různých oblastí lidské činnosti, jako například zdravý životní styl, výchova dětí apod.,
 • pravidelný program pro budoucí maminky a maminky s novorozenci,
 • vzdělávání v oblasti rodinné výchovy, zdravovědy a společenských věd.

Jednorázové akce:

 • dětský karneval,
 • oslavy dětského dne,
 • společné výlety,
 • účast na vánočních trzích.

Jak službu poskytujeme?

Mateřské centrum je zvláštní poskytovatel služby, který službu zároveň nabízí i příjímá. Maminky samy připravují program pro sebe a své děti a zároveň program využívají. Koordinátorky mateřského centra zajišťují provoz organizačně a technicky.

Provozní doba

Centrum je otevřené vždy v pondělí od 8:00 do 12:00 hodin a ve čtvrtek od 9:15 do 12:00 hodin. Rolnička pořádá také nepravidelně přednášky pro širokou veřejnost a další jednorázové akce.

Aktuální program naleznete na naší facebookové stránce: Mateřské centrum Rolnička

stálý program

KONTAKT

Andrea Fišerová, vedoucí zařízení
Adresa: Sázavská 598, 582  91 Světlá nad Sázavou
Tel.: 703 877 449, 723 932 964, e-mail: mcrolnicka@charitahb.cz

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank
variabilní symbol: 34

DĚKUJEME!