Projekt Obec přátelská k rodině

                                MPSV_graficka_znacka_barvaLogo_Obec přátelská rodině

Od června do listopadu letošního roku 2021 proběhly v MC Zvoneček programy:

  • Cvičení pro zdraví – Smíšek, kde se pod vedením odborného lektora MUDr. Motyčky celkem 6 x se setkalo cca 90 osob, které absolvovaly  2x odbornou přednášku o metodě cvičení a naučily se základní cviky pro posílení svalových pletenců celého těla a zejména páteře s pomocí speciálních, zakoupených cvičebních gum. Tento systém řízeného pohybu eliminuje následky sedavého zaměstnání a celkový nedostatek pohybu.
  • Poradenství na podporu rozvoje rodičovských kompetencí probíhalo 2x měsíčně formou individuálních konzultací, které poskytoval odborný lektor Marcel Doležel, MBA. Absolvovalo 15 lidí a řešily se rodičovské role, vliv rodičovských vzorů, a rozvoj osobní struktury rodičů a jejich dopady do výchovy dětí i partnerských vztahů v rodinách.
  • Poradenství na podporu vztahů rozvoje osobnosti probíhalo 2x měsíčně formou individuálních konzultací, které poskytovala odborná lektorka PhDr. Ludmila Novotná.  Absolvovalo 12 lidí, kteří potřebovali radu v obtížných životních situacích v partnerství i v zaměstnání.
  • Rodinné konstelace se zaměřením na kineziologii vedla odborná lektorka Mgr. Miloslava Rutová a zúčastnilo se 28 osob. Konstelace je forma řešení svých životních problémů s pomocí cizích, na problému nezávislých osob, které nabízí klientovi svůj pohled na věc. To potom slouží jako inspirace při hledání řešení daného problému.
  • Covidová pomoc proběhla celkem 3x a zúčastnilo se 15 osob. Poradenství proběhlo pod vedením odborné lektorky Mgr. Pavly Sedláčkové. Hlavním tématem byl dopad covidové pandemie do rodinných vztahů, zvládání soužití všech generací v izolaci, práce na home-office, uzavřené školy, děti v karanténě, nedostatek pohybu a jiného rozptýlení a také život s postcovidovým syndromem.

Kreativní programy s tématikou ročních období byly rozděleny na:

  • Pletení z pedigu - vedla odborná lektorka Ing. Irena Jagošová. Přes 30 lidí se sešlo celkem 5x, aby si upletli košíčky, ošatky a jiné dekorační i funkční předměty denní potřeby z pedigu (obdoba proutí) buď pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.
  • Šití Patchworku - probíhalo pod vedení odborné lektorky Ing. Libuše Alexové. Přes 30 lidí se sešlo celkem 5x. Výsledkem jejich dílny byly krásné textilní výrobky, které byly vyrobeny z rozřezaných různobarevných kousků látek a znovu různorodě sešitých – základy patchworkových technik.

Na závěr oba kreativní programy z tohoto projektu vyvrcholily výstavou pedigu a patchworku, která byla vidění na Staré radnici města HB.