Kdo jsme

Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.

Posláním Oblastní charity Havlíčkův Brod je poskytovat  sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní  situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Vycházíme z křesťanských základů. Klademe důraz na lidský přístup, kvalitu a pružnost.  

Naše služby poskytujeme na území vikariátů Havlíčkův Brod a Humpolec.