Poděkování pracovníkům

Poděkování nám vykouzlí úsměv na tváři

Jsme tady, abychom prostřednictvím našich služeb pomáhali. Děláme to se samozřejmostí a rádi, poděkování nás však vždy potěší.

 • Dobrý den, chtěli bychom touto cestou moc poděkovat Vám i všem osobním asistentkám za starostlivou péči, ochotu a lidský přístup, který jste věnovaly naší mamince Marii Bauerové, za optimismus a chuť do života, který jste jí předávaly. Vždycky se těšila až za ní přijdete, měla Vás všechny ráda. Děkujeme i za podporu, obrovskou vstřícnost, ochotu a velkou pomoc v posledních dnech, kdy jste byly oporou i nám. Jste pro Vaše klienty oporou a skutečnými strážnými anděly. Velice děkujeme.

Ivana Fialková, Jan Bauer (dcera a syn s rodinami) děkují za služby Centra osobní asistence

 • Dobrý den, paní Kolářová, chtěla bych Vám moc poděkovat za Vaši pomoc, při péči o dědu. Velmi si vážíme Vaší práce, která má neskutečný smysl ????Velmi děkujeme, celému Vašemu týmu, jste neuvěřitelný ❤️Klaním se a ještě jednou jedno velké DĚKUJI.

Monika Š. děkuje za služby Domácí hospicové péče

 • Poděkování Charitnímu domovu pro matky s dětmi Havlíčkův Brod
  V měsíci červenci a srpnu jsem vykonávala odbornou praxi v Charitním domově pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. Věděla jsem, s jakou cílovou skupinou se zde pracuje, ale ve skutečnosti jsem si nedokázala představit, co všechno tato práce obnáší.  Moje představa byla pouze mlhavá. Po zkušenosti, která se mi naskytla, a za kterou jsem velmi vděčná, musím konstatovat, že obdivuji všechny pracovníky i brigádníky Charitního domova, za jejich neutuchající optimismus, velkou dávku laskavosti, ochotu podporovat a uplatňovat práva svých klientů, nadšení organizovat volnočasové aktivity pro klientky i jejich děti. Přesvědčila jsem se nejen o smysluplnosti této práce, ale na druhou stranu také o její velké psychické náročnosti a především důležitosti profesionálního přístupu.


  Tímto bych chtěla vyjádřit poděkování celému týmu Charitního domova pro matky s dětmi Havlíčkův Brod za to, že jsem mohla být na určitý čas jeho součástí a mohla jsem od všech pracovníků získávat mnoho praktických zkušeností, které mi s ochotou po celou dobu praxe předávali.

studentka Vysoké školy polytechnické Jihlava

 • Asistentky
  Asistentky z Charity
  mají pracovní den pěkně nabitý.
  Klienti jim stále přibývají,
  neboť postarat se sami o sebe
  už nezvládají.

  Asistentky toto vše dobře znají
  a právě proto jim pomáhají.
  Zajistí stravu, pomůžou s hygienou,
  vyřeší drobné problémy
  co se stanou.

  Ochotné a milé jednání
  staroušky až k dojetí dohání.
  Úsměvy na líčku pohladí jim dušičku.
  Díky za vše, díky horoucí,
  Vám všem i paní vedoucí.

  Teď víme to již jistě,
  že máte srdce na správném místě.

  paní M.K.L. děkuje za služby Centra osobní asistence

 • Velké poděkování s úctou a obdivem celému kolektivu Charity Havlíčkův Brod za pomoc mojí rodině v nejtěžších chvílích života. Děkuji.

paní V. děkuje za služby Domácí hospicové péče

 • Přijměte prosím mé upřímné "děkuji za všechno, za každou chvíli všem, kteří v době odcházení mému tatínkovi a nám pomohli". Vždycky mne potěší, když se setkám s lidmi, kteří pracují profesionálně a lidsky zároveň. Všichni z vašeho týmu byli laskaví, s maximální snahou ulehčit naši situaci - nám i taťkovi. Nikdo nespěchal, což byl jev velmi sympatický a jasně jsem si ho uvědomovala. Přála bych vám stálou sílu a pozitivní přístup k lidem tak, jak jsme to mohli zažít my. Moc si toho vážíme

paní V. děkuje za služby Domácí hospicové péče

 • V pondělí 21. října jsme s Vaší pomocí dochovali doma naší babičku. Sluší se Vám všem, kteří jste nám pomáhali, poděkovat. Tak tedy děkujeme. Děkujeme především za to, že jste vnímali  její důstojnost, jednali jste citlivě s ní i s námi, jako pečujícími. Velmi si toho ceníme…..se všemi pracovníky služby se již nepotkáme, proto prosíme o předání tohoto poděkování všem pracovníkům.

paní K. děkuje za služby Domácí hospicové péče