Poděkování pracovníkům

Poděkování nám vykouzlí úsměv na tváři

Jsme tady, abychom prostřednictvím našich služeb pomáhali. Děláme to se samozřejmostí a rádi, poděkování nás však vždy potěší.

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za pozvání na návštěvu Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Děkuji Vám za záslužnou práci a pomoc, kterou poskytujete lidem, jež se nachází v nepříznivé životní situaci.

Z našeho setkání jsem odjížděl s pocitem, že se Oblastní charita Havlíčkův Brod pod Vaším vedením významně rozvíjí a pro Vaše klienty děláte maximum.

Těším se na další setkání a přeji Vám pevné zdraví, energii a optimismus pro zvládnutí úkolů, které před sebou všichni máme.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Jan Tecl, MBA
senátor

 

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou moc poděkovat Vám i všem osobním asistentkám za starostlivou péči, ochotu a lidský přístup, který jste věnovaly naší mamince Marii Bauerové, za optimismus a chuť do života, který jste jí předávaly. Vždycky se těšila až za ní přijdete, měla Vás všechny ráda. Děkujeme i za podporu, obrovskou vstřícnost, ochotu a velkou pomoc v posledních dnech, kdy jste byly oporou i nám. Jste pro Vaše klienty oporou a skutečnými strážnými anděly. Velice děkujeme.

Ivana Fialková, Jan Bauer (dcera a syn s rodinami) děkují za služby Centra osobní asistence

Dobrý den, paní Kolářová, chtěla bych Vám moc poděkovat za Vaši pomoc, při péči o dědu. Velmi si vážíme Vaší práce, která má neskutečný smysl ????Velmi děkujeme, celému Vašemu týmu, jste neuvěřitelný ❤️Klaním se a ještě jednou jedno velké DĚKUJI.

Monika Š. děkuje za služby Domácí hospicové péče

Poděkování Charitnímu domovu pro matky s dětmi Havlíčkův Brod
V měsíci červenci a srpnu jsem vykonávala odbornou praxi v Charitním domově pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě. Věděla jsem, s jakou cílovou skupinou se zde pracuje, ale ve skutečnosti jsem si nedokázala představit, co všechno tato práce obnáší.  Moje představa byla pouze mlhavá. Po zkušenosti, která se mi naskytla, a za kterou jsem velmi vděčná, musím konstatovat, že obdivuji všechny pracovníky i brigádníky Charitního domova, za jejich neutuchající optimismus, velkou dávku laskavosti, ochotu podporovat a uplatňovat práva svých klientů, nadšení organizovat volnočasové aktivity pro klientky i jejich děti. Přesvědčila jsem se nejen o smysluplnosti této práce, ale na druhou stranu také o její velké psychické náročnosti a především důležitosti profesionálního přístupu.


Tímto bych chtěla vyjádřit poděkování celému týmu Charitního domova pro matky s dětmi Havlíčkův Brod za to, že jsem mohla být na určitý čas jeho součástí a mohla jsem od všech pracovníků získávat mnoho praktických zkušeností, které mi s ochotou po celou dobu praxe předávali.

studentka Vysoké školy polytechnické Jihlava

Asistentky
Asistentky z Charity
mají pracovní den pěkně nabitý.
Klienti jim stále přibývají,
neboť postarat se sami o sebe
už nezvládají.

Asistentky toto vše dobře znají
a právě proto jim pomáhají.
Zajistí stravu, pomůžou s hygienou,
vyřeší drobné problémy
co se stanou.

Ochotné a milé jednání
staroušky až k dojetí dohání.
Úsměvy na líčku pohladí jim dušičku.
Díky za vše, díky horoucí,
Vám všem i paní vedoucí.

Teď víme to již jistě,
že máte srdce na správném místě.

paní M.K.L. děkuje za služby Centra osobní asistence

Velké poděkování s úctou a obdivem celému kolektivu Charity Havlíčkův Brod za pomoc mojí rodině v nejtěžších chvílích života. Děkuji.

paní V. děkuje za služby Domácí hospicové péče

Přijměte prosím mé upřímné "děkuji za všechno, za každou chvíli všem, kteří v době odcházení mému tatínkovi a nám pomohli". Vždycky mne potěší, když se setkám s lidmi, kteří pracují profesionálně a lidsky zároveň. Všichni z vašeho týmu byli laskaví, s maximální snahou ulehčit naši situaci - nám i taťkovi. Nikdo nespěchal, což byl jev velmi sympatický a jasně jsem si ho uvědomovala. Přála bych vám stálou sílu a pozitivní přístup k lidem tak, jak jsme to mohli zažít my. Moc si toho vážíme

paní V. děkuje za služby Domácí hospicové péče

V pondělí 21. října jsme s Vaší pomocí dochovali doma naší babičku. Sluší se Vám všem, kteří jste nám pomáhali, poděkovat. Tak tedy děkujeme. Děkujeme především za to, že jste vnímali  její důstojnost, jednali jste citlivě s ní i s námi, jako pečujícími. Velmi si toho ceníme…..se všemi pracovníky služby se již nepotkáme, proto prosíme o předání tohoto poděkování všem pracovníkům.

paní K. děkuje za služby Domácí hospicové péče

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat vvšem pracovníkům Oblastní charity v Havlíčkově Brodě, za všestrannou péči v nejtěžších posledních chvílíchživota mého manžela Miroslava F., i za psychickou podporu nejbližší rodině. 

Vřele děkuje Jana F. s rodinou ze Světlé nad sázavou