kontakty

Azylový dům pro matky s dětmi

Tel.: 495 221 810, 770 155 571
Velká 7/50, Hradec Králové, 503 41
Vedoucí služby: Mgr. Ludmila Boučková - pověřená vedením střediska, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Ludmila Boučková - pověřená vedením střediska, sociální pracovnice
Helena Kočí - koordinátorka sociální služby
Bc. Kateřina Bittnerová - sociální pracovnice
Mgr. Eliška Kolmanová - odborný pracovník pro práci s dětmi
Mgr. Kateřina Sochorová - sociální pracovnice