kontakty

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod

Tel.: 777 630 447, 569 333 282
Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01
Vedoucí služby: Věra Kratochvílová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Osobní asistence má za cíl zajistit lidem v nepříznivé životní situaci takovou podporu, aby mohli podle svého přání zůstat co nejdéle doma a žít obvyklým způsobem života. Prostřednictvím individuálního přístupu a s důrazem na zachování a rozvoj samostatnosti uživatelů podporují osobní asistenti osoby s tělesným postižením, kombinovaným postižením od 27 do 65 let věku a seniory od 65 let výše, kteří nejsou schopní se sami o sebe kompletně postarat, nicméně chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. 

Všechny potřebné informace včetně kontaktů a provozní doby najdete na webu v sekci Jak pomáháme - Centrum osobní asistence.

Seznam lidí