Dobrovolnictví

 

Kontaktní údaje:

Dobrovolnické centrum Havlíčkův Brod

Bělohradská 1128

580 01  Havlíčkův Brod

tel.: 731 604 743


Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnická služba je určena každému, kdo se nachází v náročné životní situaci a dobrovolník může svojí přítomností zpříjemnit jeho chvíle, pomoci, aby se mohl cítit lépe a více součástí společnosti jako celku. Dobrovolníci svoji činnost vykonávají ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Smyslem dobrovolnictví je dělat klientovi společníka.

Co nabízíme:

  • Charitní dobrovolnický program – Dobrovolníci na Oddělení dlouhodobě nemocných a na Dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod – dobrovolníci dochází do nemocnice za pacienty a tráví s nimi čas povídáním, čtením a popř. malými procházkami po okolí nemocnice. Jsou to pacienti, za kterými chodí málo návštěv a kteří projevili o dobrovolníka zájem. Dobrovolnictví funguje také v Domově Jeřabina - Chráněné bydlení Humpolec.

jeřabina logo

  • Dobrovolnické programy jsou realizovány ve většině zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod s výjimkou Střediska rané péče, Charitní ošetřovatelské služby a Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

V současné době dobrovolníci dochází do Mateřského centra Zvoneček, Mateřského centra Rolnička a Ledňáček, Charitního domova pro matky s dětmi, Petrklíče a Astry. Dobrovolníci pomáhají klientům při jejich běžných denních činnostech, povídají si s nimi, pomáhají při rukodělných činnostech, připravují pro ně různé kulturní, sportovní a společenské vyžití. V zařízeních, kde jsou děti, je dobrovolníci hlídají, hrají si s nimi či se s nimi učí.

Jak službu poskytujeme?

Dobrovolníci mohou docházet za svými klienty do jednotlivých zařízení, ale i do jejich přirozeného prostředí – domů.

Cílem je:

  • pomoc při překonávání určitého zdravotního či sociálního handicapu klienta nebo pomoc při smysluplném prožívání života v náročné životní situaci,
  • navázání nových přátelství, získání nových zkušeností a zážitků pro klienta i dobrovolníka,
  • dobrý pocit u dobrovolníka, že mohl někomu pomoci, změna žebříčku hodnot v jeho životě.

 

Fotogalerie Dobrovolnického centra

Službu podporuje město Humpolec. Image Hu

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina