"Chci žít jako vy."

 

 

 

 

Havlíčkův Brod, Bělohradská 1128

Plakát A3 bez ořez. značek

Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod

Co je to osobní asistence?

Osobní asistence je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Umožní vám plnohodnotně žít – žít podle vašich představ a přání ve vašem domově. Osobní asistence může kompenzovat každé postižení, překážkou není věk ani osamocenost.

Veřejný závazek Centra OA

Kontaktní údaje, provozní doba Centra OA

Co nabízíme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání, úpravě zevnějšku,...
  • pomoc při přesunech - polohování, ukládání, vstávání, podpora při chůzi, pomoc v dopravních prostředcích, jízda autem, ...
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy, podání stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti - doprovod a nákupy, pomoc při vaření, praní, při zajištění úklidu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při cestě do zaměstnání, na společenské akce, na úřady, k lékaři,...
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty

Jak službu poskytujeme?

Jde o službu návštěvní a terénní, která se poskytuje v přirozeném prostředí uživatele, dle jeho potřeb a na základě dohody s ním. Tato služba je placena dle aktuálního ceníku.

 

Zde si můžete stáhnout Žádost o službu osobní asistence.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 50