"Co největší míra nezávislosti   na  okolí v běžném životě."

 

 

 Ledeč nad Sáz., Barborka 1324

Tento projekt je spolufinancován EU

Centrum sociálních služeb Petrklíč

Co je to Centrum sociálních služeb Petrklíč?

 Centrum sociálních služeb Petrklíč je dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, denní stacionář. V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Stacionář Petrklíč vznikl v roce 2002 a impulzem pro jeho vznik byl požadavek ze strany rodičů dětí s handicapem. V roce 2015 bylo zařízení přejmenováno na Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho cílová skupina byla rozšířena.

Kontaktní údaje, provozní doba Petrklíče

Veřejný závazek Centra sociálních služeb Petrklíč

Centrum sociálních služeb Petrklíč poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,1
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • všeobecné sociální poradenství.

Služba poskytuje i tyto fakultativní služby:

 • doprava svozovým automobilem,14691182_628981827263212_537813195697883928_o
 • canisterapie,
 • cvičení a masáže.

Tato služba je placena dle aktuálního Úhradníku služeb, který je ke stažení zde: Úhradník služeb Centra sociálních služeb Petrklíč.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 80

  znak Ledeč

Humpolec    

 

logo_drevodovlide

 

 

Projekt Centrum sociálních služeb Petrklíč finančně podporují města Ledeč nad Sázavou a Humpolec.  V roce 2019 nás sponzorsky podpořila i firma DDL.

Podpořil Kraj Vysočina