Plakát A3 bez ořez. značek

Charitní pečovatelské službyPS

Co je to pečovatelská služba?

Pečovatelská služba je jedna z nejrozšířenějších služeb sociální péče, poskytovaná seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a vysokého věku nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Je poskytována občanům v jejich domácnostech a v zařízeních pečovatelské služby.

Co nabízíme:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Veřejný závazek CHPS

Kontaktní údaje a provozní doba Charitní pečovatelské službynávštěva otce biskupa v GJ

adresa: Charitní pečovatelské služby, Školní 730, 396 01  Humpolec 

telefon: 565 532 108, mobilní telefon: 777 736047

e-mail: pecovatelkyhu@charitahb.cz

vedoucí: Jana Řádová, DiS.

 

V Humpolci, Želivě, Jiřicích, Lipnici nad Sázavou a okolí je služba poskytována dle dohody každý den od 7,00 do 21,00 hodin. Informace o službě podáme na telefonním čísle: 777 736 047.

V Golčově Jeníkově a okolí je poskytována dle dohody každý den od 7,00 do 21,00 hodin. Informace o službě podáme na telefonním čísle: 703 877 450.

 

Zde si můžete stáhnout Žádost o poskytnutí pečovatelské služby.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank 

variabilní symbol: 

27 CHPS Lipnice nad Sázavou

41 CHPS Humpolec

61 CHPS Golčův Jeníkov

62 CHPS Želiv

   Projekt Charitní pečovatelské služby finančně podporuje Město 
   Humpolec.