Chráněné bydlení Petrklíč

 

Co je to chráněné bydlení Petrklíč?

Je to sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 51. V chráněném bydlení se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naše služba má formu skupinového bydlení.

Chráněné bydlení Petrklíč je zcela novou službou a bylo slavnostně otevřeno 22. 10. 2015.

 

Základní nabízené činnosti:

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Všeobecné sociální poradenství 

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 85

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina