"Dospívání je dřina."

 

 

 

 

Světlá n. Sázavou, Sázavská 598

eNCéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou

Co je nízkoprahové zařízení?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba sociální prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), ve které pracovníci zdarma poskytují dětem a mládeži pomoc v nepříznivých situacích. Dále formou prevence usilují o to, aby mladí lidé nepříznivé situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi případných rizik svého chování. Nízkoprahovost je způsob poskytování sociální služby. Aby mohli dospívající ve věku od 10 do dovršení 21 let využívat tyto služby, musí splnit pouze minimální nároky.

Veřejný závazek eNCéčka

Kontaktní údaje, provozní doba eNCéčka

Co nabízíme:

 Do nabídky eNCéčka pro dospívající patří rozhovory na nejrůznější témata, poradenství, poskytování informací, doučování případně doprovod (např. na úřady).Encecko 25Jak službu poskytujeme?

Služby jsou poskytované zdarma, lze je využívat anonymně. Při poskytování služeb je kladený důraz na dobrovolnost ze strany dospívajících, individuální přístup a dodržování práv uživatelů. Na uživatele služeb jsou kladeny pouze malé nároky, s nimi jsou seznámeni v pravidlech (zákaz chování, které je ohrožující).

  

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 55