"Na problémy nejste sami."

 

 

 

Havlíčkův Brod, B. Němcové 188

Poradenství je poskytováno v různých oblastech; mimo jiné v oblasti:

bydlení - Může mi pronajímatel zvýšit nájemné a pokud ano o kolik? Může takto vypadat nájemní smlouva? Jak se mám bránit, když jsem dostal výpověď z bytu?

rodinných a mezilidských vztahů - Manžel mi nepřispívá na domácnost, co mohu dělat? Manželka se ode mě odstěhovala, chci požádat o rozvod, můžete mi poradit? Manžel neplatí soudně určené výživné, jak mám nyní postupovat? Jakým způsobem určit otcovství? V rodině probíhá domácí násilí, jak můžeme situaci řešit?

pracovněprávních vztahů - Co musí obsahovat pracovní smlouva? Kdy mi může dát zaměstnavatel výpověď? Mám právo na odstupné? Přišel jsem o práci, co teď? Můžete mi pomoc se sepsáním životopisu, motivačního dopisu?

finanční problematiky – zadlužování občanů  - Nemohu splácet své dluhy, hrozí mi exekuce, co mohu dělat?Mám mnoho dluhů a nyní nevím co s nimi, je pro mě vhodné oddlužení? Co to znamená, vyhlásit na sebe osobní bankrot? Co dělat, když exekutor zabaví věc, která patří někomu jinému než dlužníkovi? Manžel se neustále zadlužuje, co s tím?

sociální oblasti - Mám dvě děti a  jsem nezaměstnaná, na jaké dávky můžu mít nárok? Kdy mám nárok na dávky hmotné nouze? Jak vyřídit příspěvek na péči? Jsem těhotná, na jaké dávky mám nárok?Pečuji o nemocného rodiče, na co bych mohla mít nárok?

občanskoprávní problematiky - Jak vypořádat společné jmění manželů? Jsme dva spoluvlastníci nemovitosti, nemůžeme se dohodnou, jak můžu situaci řešit? Jakým způsobem mohu někomu darovat nemovitost? Jak probíhá dědické řízení? Jakým způsobem mohu sepsat závěť? Sousedi mě obtěžují neustálým hlukem, jak to mohu řešit?

ochrany spotřebitele – Jaká mám jako spotřebitel práva? Jakým způsobem mám zboží reklamovat? Do jaké doby mohu odstoupit od smlouvy a zboží vrátit?

soudní řízení – přišlo mi nějaké rozhodnutí od soudu a vůbec mu nerozumím, můžete mi vysvětlit co to pro mě znamená? Jak probíhá soudní řízení, k jakém soudu mohu podat žalobu? Chci podat žalobu k soudu můžete mi  pomoci se sepsáním?Mám se vyjádřit k návrhu druhé strany, ale nevím jak můžete mi pomoci? Soud mě vyzval k doplnění žaloby, co tam mám ještě uvést?

Naše články k dluhovému poradenství jsou zde: http://hb.charita.cz/clanky-k-dluhovemu-poradenstvi/.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina