"Po úrazu či nemoci vhodné pomůcky vám mohou pomoci."

 

 

 Humpolec, Školní 731

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Co je to půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek?

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek nabízí zapůjčení pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené občany. Jedná se např. o polohovací postele – elektrické i mechanické invalidní vozíky, WC křesla, chodítka, antidekubitní matrace a další pomůcky. Pro zapůjčení pomůcek NENÍ NUTNÉ jejich předepsání lékařem.

Jak službu poskytujeme?

Po seznámení s nabídkou půjčovny, podmínkami zapůjčení a vybrání vhodné pomůcky je sepsána smlouva o zápůjčce. Po zaplacení zálohy je možné si pomůcku odvézt. Doba zapůjčení není časově omezena.

Nemocným kněžím zapůjčujeme pomůcky zdarma. Zálohy na zapůjčení rehabilitačních pomůcek:

Polohovací lůžko 2.000 Kč

Invalidní vozík 1.000 Kč

Ostatní pomůcky 500 Kč

CÍLEM JE zlepšit podmínky rekonvalescence či domácí léčby, jak pro samotné nemocné, tak pro osoby o ně pečující, díky používání vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek nahradit domácky vyrobené provizorní pomůcky pomůckami adekvátními.

 

kontaktní osoba pro Humpolec - p. Habichová, tel. 734 435 488

adresa: Školní 730, 396 01  Humpolec 

úterý       10,00 - 12,00

středa     14,30 - 16,30

 

kontaktní osoba pro Havl. Brod - p. Janečková, tel. 734 691 382 

adresa: Bělohradská 1128, 580 01  Havl. Brod

úterý         8,00 - 11,00

středa       8,00 - 11,00      a    13,00 - 16,00

čtvrtek       8,00 - 11,00        

    

Službu finančně podporuje město Humpolec.   

 

 

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 23