Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.

Posláním Oblastní charity  Havlíčkův Brod je poskytovat  sociální, zdravotní a humanitární  služby lidem v  nepříznivé  životní  situaci  prostřednictvím  kvalifikovaných  pracovníků  a  dobrovolníků.  Vycházíme z  křesťanských základů.  Klademe  důraz na  lidský přístup,  kvalitu  a  pružnost.   Působíme  převážně na území vikariátů Havlíčkův Brod a Humpolec.

Organizace je registrována Ministerstvem kultury ČR dne 30. 10. 1996, číslo evidence 8/1-04-703/1996.


Historie

Výroční zprávy OCH HB

 

  Mapa havlíčkobrodského a humpoleckého vikariátu

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina