CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002340

Termín realizace: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2018

Projekt Rychleji a bezpečněji v terénu je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Předmětem projektu je podpora infrastruktury terénních služeb, v rámci které dojde k pořízení osobních automobilů pro účely poskytování těchto služeb a dalšího vybavení, které vytvoří podmínky pro kvalitní zajištění terénních sociálních služeb. Cílovými skupinami projektu jsou osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénní formy služeb poskytovaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod pro cílové skupiny obyvatel žijících na území obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod a Humpolec, tak aby byla zajištěn současný provoz služeb v plném rozsahu a zároveň došlo k navýšení okamžité kapacity služeb. Dílčími cíli projektu jsou: - zajištění rozsahu nabízených terénních služeb – podpora sociální inkluze - navýšení okamžité kapacity terénních služeb - zajištění přijatelné reakční doby pro poskytování služeb - zlepšení podmínek výkonu práce pro zaměstnance - optimalizace rozmístění automobilů pro zajištění terénních služeb a navýšení jejich počtu. Cíle bude dosaženo nákupem 16 osobních automobilů k zajištění terénních služeb poskytovaných na území obcích s rozšířenou působností Havlíčkův Brod a Humpolec, ve kterých se nachází sociálně vyloučená lokalita. Pořízením nových automobilů se zvýší kapacita pro výkon terénních služeb a výší se tak počet klientů, kterým může být služba poskytnuta. Cíle bude dále dosaženo nákupem mobilních telefonů, které umožní včasné kontaktování klienta ze strany sociálního pracovníka a obráceně a zároveň umožní nalezení bydliště klienta pomocí navigace dostupné z telefonu v případě pěšího dosažení místa poskytování služeb. Nákup kopírovacího a skartačního zařízení zkvalitní poskytování služeb osobní asistence a nákupem šatních skříněk dojde ke zkvalitnění zázemí a pracovního prostředí pracovníků poskytujících terénní sociální služby.

Plakát A3 bez ořez. značek

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina