Záměry 2021

 • Oblastní charita Havlíčkův Brod

  • Svozový automobil: Svozové auto pro Centrum sociálních služeb Petrklíč: Nákup nového devítimístného svozového auta s plošinou pro imobilní klienty místo starého vozu, který velmi rychle dosluhuje a vyžaduje každoročně nákladné opravy. S jeho pomocí můžeme dopravit klienty s postižením do Petrklíče v Ledči nad Sázavou, kde klienti mohou využívat sociální služby, které jim umožní soběstačně setrvat ve svém přirozeném prostředí.

   600 000 Kč
  • Umírej doma!: Domácí hospicová péče nabízí strávení posledních dnů života nemocného v domácím prostředí s rodinou. Nutnou podmínkou pro poskytování této služby jsou zdravotnické přístroje a kvalitní personál, proto bychom chtěli získané prostředky použít na dofinancování mzdových a provozních nákladů a nákup zdravotnického vybavení.

   400 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   60 000 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   36 000 Kč
  • Charitní pomoc: Spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec.

   204 000 Kč
  • Centrum charitní pomoci: Umožnit vytvořit a udržet pracovní místa pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce, a tím podporovat udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

   300 000 Kč