Záměry 2022

 • Oblastní charita Havlíčkův Brod

  • Domácí hospicová péče
   Zakoupení automobilu, který nahradí stávající a umožní lékařům a zdravotním sestrám i nadále cestovat za klienty, kteří si přejí strávit poslední chvíle života v domácím prostředí obklopeni svými blízkými.

   258 000 Kč
  • Charitní domovy pro matky s dětmi
   Spolufinancování nákladů na provoz charitních domovů umožňujících matkám s dětmi získat dočasné stabilní bydlení, bezpečné zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu při řešení jejich sociální situace, aby mohli žít běžný život rodin s dětmi.

   400 000 Kč
  • Správa
   Nákup automobilu pro zajištění chodu organizace v rámci charitních služeb v celé oblasti.

   260 000 Kč
  • Středisko charitní pomoci
   Vytvoření a udržení pracovních míst pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce. Práce ve Středisku charitní pomoci podporuje udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

   39 000 Kč
  • Občanská poradna
   Spolufinancování nákladů na provoz Občanské poradny, která poskytuje odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

   100 000 Kč
  • Nízkoprahové centrum
   Podpora nízkoprahových center, která poskytují pomoc dětem a mládeži v nepříznivých situacích. Sociální pracovníci jim pomáhají a podporují je například při řešení potíží ve škole, v rodině, s nevyplněným volným časem, aby mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci.

   100 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
   Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   60 000 Kč
  • Mimořádné situace
   Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   36 000 Kč