Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod

Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01 Vedoucí zařízení: Věra Kratochvílová, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Věra Kratochvílová, DiS. - vedoucí zařízení Veronika Váchová, DiS. - zástupce vedoucí

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 425 836 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina