Centrum sociálních služeb Petrklíč

Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01
 • Tel.: 569 731 557, 777 736 067
 

Centrum sociálních služeb Petrklíč

Co je to Centrum sociálních služeb Petrklíč?

 Centrum sociálních služeb Petrklíč je dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, denní stacionář. V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Stacionář Petrklíč vznikl v roce 2002 a impulzem pro jeho vznik byl požadavek ze strany rodičů dětí s handicapem. V roce 2015 bylo zařízení přejmenováno na Centrum sociálních služeb Petrklíč a jeho cílová skupina byla rozšířena.

Kontaktní údaje, provozní doba Petrklíče

Veřejný závazek Centra sociálních služeb Petrklíč

Centrum sociálních služeb Petrklíč poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • všeobecné sociální poradenství.

Služba poskytuje i tyto fakultativní služby:

 • doprava svozovým automobilem,
 • canisterapie,
 • cvičení a masáže.

Tato služba je placena dle aktuálního Úhradníku služeb, který je ke stažení zde: Úhradník služeb Centra sociálních služeb Petrklíč.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 80

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina