Charitní domov Humpolec

Školní 730, Humpolec, 396 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Adéla Bělunková - vedoucí zařízení
  • Tel.: 734 435 227, 731 604 744
 
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Mgr. Adéla Bělunková - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina