Charitní pečovatelské služby

sídlo projektu: Školní 730, Humpolec, 396 01 Vedoucí zařízení: Jana Řádová, DiS. - vedoucí zařízení
  • Tel.: 565 532 108
 

Charitní pečovatelské služby

Co je to pečovatelská služba?PS

Pečovatelská služba je jedna z nejrozšířenějších služeb sociální péče, poskytovaná seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a vysokého věku nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Je poskytována občanům v jejich domácnostech a v zařízeních pečovatelské služby.

Co nabízíme:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Veřejný závazek CHPS

Kontaktní údaje a provozní doba Charitní pečovatelské služby

adresa: Charitní pečovatelské služby, Školní 730, 396 01  Humpolec 

telefon: 565 532 108, mobilní telefon: 777 736047

e-mail: pecovatelkyhu@charitahb.cz

vedoucí: Jana Řádová, DiS.

 

V Humpolci, Želivě, Jiřicích, Lipnici nad Sázavou a okolí je služba poskytována dle dohody každý den od 7,00 do 21,00 hodin. Informace o službě podáme na telefonním čísle: 777 736 047.

V Golčově Jeníkově a okolí je poskytována dle dohody každý den od 7,00 do 21,00 hodin. Informace o službě podáme na telefonním čísle: 703 877 450.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank 

variabilní symbol: 

27 CHPS Lipnice nad Sázavou

41 CHPS Humpolec

61 CHPS Golčův Jeníkov

62 CHPS Želiv

 

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Jana Řádová, DiS. - vedoucí zařízení Jana Hanková - pracovník sociálních služeb Bc. Eva Šílová - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina