Chráněné bydlení Petrklíč

Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí zařízení: Bc. Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč
  • Tel.: 569 731 557
 
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 do 80 let
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Bc. Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč

Seznam služeb: