Chráněné bydlení Petrklíč

Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Vedoucí zařízení: Bc. Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč
  • Tel.: 569 731 557
 
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 do 80 let
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Bc. Terezie Veletová - vedoucí Chráněného bydlení Petrklíč

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 425 836 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina