Domácí hospicová péče

Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, 580 01
 • Tel.: 569 426 070, 731 646 900
 

Domácí hospicová péče

Co je to domácí hospicová péče?

Domácí hospicová péče nabízí strávení posledních dní a týdnů života nemocného v domácím prostředí. Vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Domácí hospicové péče v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.

Co nabízíme:

 • profesionální ošetřovatelskou péči,
 • pomoc při odstranění či tlumení bolesti a tišení dalších doprovodných příznaků konečných stadií života,
 • péči o správnou výživu a hydrataci nemocného,
 • podporu a zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného člověka,
 • pomoc při úpravě prostředí tak, aby byla možná péče doma,
 • zapůjčení nutných ošetřovatelských, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • seznámení s průběhem nemoci a pomoc rodině při umírání nemocného člověka,
 • zajištění psychologické podpory a duchovních potřeb pro těžce nemocného či jeho rodinu,
 • po úmrtí nemocného pomoc při zajištění pietního odvozu těla,
 • konkrétní pomoc pozůstalým v následných problémech spojených s právními úkony a problémy v sociální oblasti.

Jak službu poskytujeme?

Výchozím předpokladem pro poskytování domácí hospicové péče je ochota rodiny pečovat o nemocného. Hospicová péče je pouze pomocí a podporou této péče. Domácí hospicovou péči ordinuje praktický lékař nebo lékař-specialista a následně ji přebírá praktický lékař umírajícího. Tito lékaři spolupracují s lékařem v domácím hospicové týmu.

 

Rádi nás podpoříte? DĚKUJEME!

číslo účtu: 2106566677/2700 UniCredit Bank  variabilní symbol: 17

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Seznam lidí:

Mgr. Veronika Kusínová - koordinátorka DHP Mgr. Stanislava Kolářová - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

TKS 2019 - Havl. Brod

DĚKUJEME

všem koledníčkům

i dárcům TKS

 

výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

Náš výtěžek
2 423 537 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Finanční  podpora Kraje  Vysočina